Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy gazociągu śr. ciśn. Dz250 PE MOP 0,5 MPa dla jednostki wojskowej w Powidzu

Witkowo, dnia 6 lutego 2018 r.

 

ITpp.6733.9.2017

  

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) zawiadamia się, o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne wszczęte z wniosku pełnomocnika Polskiej Spółki gazownictwa Sp. z o.o. - Pani Agnieszki Dudzik, ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 45, 61-016, w sprawie wydania decyzji dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Dz280 PE MOP 0,5 MPa dla jednostki wojskowej w Powidzu, na terenie działek o numerach ewidencyjnych:

- 110, 105, 106, 107, 108, 109/1, 109/2, 159, 183, 184, 187, 189, 188, 249, 243, 242, 241, 244 w obrębie Ruchocin, gm. Witkowo,

- 5361/4, 5352/1 w obrębie Polanowo, gm. Powidz,

- 301/14, 371 w obrębie Powidz, gm. Powidz.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej Inwestycji i Dróg Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 24, w godzinach urzędowania.

W związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Łukasz Scheffs

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz