Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Plany i zamierzenia: Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie na 2018 rok

 

PLAN PRACY
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej
Rady Miejskiej w Witkowie na okres od stycznia 2018r. do końca kadencji

1. Styczeń

 1. Spotkanie z Dyrektorem OK,SiR-u. Analiza środków finansowych na dofinansowanie zadań działalności sportowej i kulturalnej gminnych klubów sportowych i sekcji sportowych w 2018 roku. Informacja nt. ściągalności opłat za przyczepy campingowe na polu namiotowym w 2017r. Informacja nt. planowanych przetargów na wydzierżawienie obiektów handlowych i gastronomicznych w OW w Skorzęcinie.
 2. Zapoznanie się z programem zajęć sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych dla dzieci planowanych w czasie ferii zimowych.
 3. Spotkanie z prezesami Klubów Sportowych.
 4. Sprawy bieżące Komisji.

2. Luty

 1. Informacja o realizacji planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych w 2017r.
 2. Informacja o funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie.
 3. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
 4. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (w siedzibie Biblioteki).
 5. Sprawy bieżące Komisji.

3. Marzec

 1. Zapoznanie się z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017r. oraz realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 2. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
 3. Sprawy bieżące Komisji.
 4. Wizja lokalna w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

4. Kwiecień

 1. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
 2. Zapoznanie się z wykonaniem Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za 2017 r.
 3. Zapoznanie się z bieżącym funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie.
 4. Spotkanie z pedagogami szkolnymi nt. problemów wychowawczych (z udziałem Kierownika M-G OPS).
 5. Informacja o realizacji wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.
 6. Informacja o realizacji uchwały dotyczącej udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych placówek oświatowych.
 7. Sprawy bieżące Komisji.

5. Maj

 1. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych (spotkanie z udziałem Dyrektora OKSiR-u).
 2. Spotkanie z koordynatorami świetlic środowiskowych w Witkowie.
 3. Wizja lokalna w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.
 4. Sprawy bieżące komisji.

6. Czerwiec

 1. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu gminy i miasta za 2017 r., bilansu i informacji o stanie mienia.
 2. Informacja o realizacji zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej.
 3. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
 4. Sprawy bieżące komisji.

7. Sierpień

 1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem OW w Skorzęcinie.
 2. Wizja lokalna.
 3. Sprawy bieżące komisji.

8. Wrzesień

 1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie (dożywianie, organizacja wypoczynku dzieci w okresie letnim, pomoc potrzebującym).
 2. Zapoznanie się z informacją dotyczącą dowozu dzieci do szkół.
 3. Zapoznanie się z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2018 r.
 4. Spotkanie z Dyrektorem Przedszkola Miejskiego w Witkowie dot. funkcjonowania jednostki.
 5. Zaopiniowanie tematów sesyjnych (w tym m.in. zaopiniowanie realizacji budżetu za I półrocze 2018r.).
 6. Sprawy bieżące komisji.

9. Październik

 1. Spotkanie z Dyrektorami szkół publicznych nt. potrzeb remontowych placówek oświatowych na 2019r. i nt. sytuacji finansowej.
 2. Zapoznanie się z informacją o pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.
 3. Zapoznanie się z realizacją Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Witkowo.
 4. Zapoznanie się z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Witkowo.
 5. Wstępne zapoznanie się z projektem Programu dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019r. (temat sesji listopadowej).
 6. Wypracowanie propozycji stawek podatkowych na 2019r. i zaopiniowanie pozostałych tematów sesyjnych.
 7. Sprawy bieżące Komisji.
 8. Podsumowanie pracy Komisji za okres kadencji 2014-2018.

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Śliwecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz