Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Plany i zamierzenia: Plan Pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie na 2018 rok

 

PLAN PRACY
Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Rady Miejskiej w Witkowie na okres od stycznia 2018r. do końca kadencji

1. styczeń

 1. Informacja o realizacji uchwały Nr XXV/246/2013 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych (zmienionej uchwałą Nr XXXIV/330/2014).
 2. Informacja nt. przekształcania wieczystego użytkowania w prawo własności.
 3. Informacja o zadaniach realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, za 2017 r.
 4. Informacja nt. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (pow. gminy objęta planami itp.).
 5. Sprawy bieżące.

2. luty

 1. Informacja o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy.
 2. Analiza stawek czynszowych za mieszkania komunalne i socjalne.
 3. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
 4. Sprawy bieżące.

3. marzec

 1. Informacja o przygotowanych przetargach.
 2. Ocena ściągalności podatków w 2017r.
 3. Informacja o wysokości umorzonych podatków w 2017r.
 4. Zapoznanie się z sytuacją finansową Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie.
 5. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
 6. Sprawy bieżące.

4. kwiecień (posiedzenie wspólne z Komisją Rolnictwa).

 1. Zapoznanie się z informacją dot. zimowego utrzymania dróg na terenie gminy i miasta.
 2. Spotkanie z Kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich, Dyrektorem Powiatowego Zarządu dróg i Radnymi Rady Powiatu nt. stanu dróg i planowanych zadań inwestycyjnych.
 3. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
 4. Sprawy bieżące Komisji.

5. maj

 1. Informacja o przygotowanych i odbytych przetargach.
 2. Ocena sytuacji finansowej Gimnazjum w Witkowie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie.
 3. Informacja o realizacji spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 4. Informacja o sytuacji finansowej M-G Ośrodka Pomocy Społecznej i bezrobocia na terenie gminy.
 5. Sprawy bieżące.

6. czerwiec

 1. Sprawdzenie postępu prac inwestycyjnych.
 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za 2017r., bilansu i informacji o stanie mienia.
 3. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
 4. Sprawy bieżące.

7. sierpień

 1. Zapoznanie się z informacjami o realizacji prac remontowych w budynkach oświatowych.
 2. Informacja o realizacji zaplanowanych inwestycji.
 3. Informacja o sprzedaży mienia komunalnego.
 4. Sprawy bieżące.

8. wrzesień

 1. Zaopiniowanie wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2018r.
 2. Zaopiniowanie tematów sesyjnych
 3. Sprawy bieżące.

9. październik

 1. Zapoznanie się z sytuacją finansową OKSiR-u – finansowe podsumowanie sezonu letniego.
 2. Informacja o wykorzystaniu dotacji z budżetu gminy na funkcjonowanie Centrum Kultury.
 3. Ocena ściągalności podatków i opłat w 2018 roku.
 4. Informacja o wysokości umorzonych podatków w 2018 roku.
 5. Wypracowanie propozycji stawek podatkowych na 2019r. oraz zaopiniowanie pozostałych tematów sesyjnych.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Podsumowanie pracy Komisji za okres kadencji 2014-2018.

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Kaźmierczak

drukuj pobierz pdf    

wstecz