Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Plany i zamierzenia: Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2018 rok

 

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej - na okres od stycznia 2018r. do końca kadencji

1. Luty

 1. Kontrola sprzedaży mienia komunalnego w 2017 roku.
 2. Kontrola wybranego przedsięwzięcia zrealizowanego w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego.

2. Marzec

 1. Kontrola realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017r. i realizacj Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 2. Kontrola sposobu rozpatrywania skarg wpływających do Urzędu Gminy i Miasta w 2018r.
 3. Kontrola ściągalności podatków i opłat lokalnych za 2017r. (w tym umorzenia i opłaty za gospodarowanie odpadami).

3. Kwiecień

 1. Kontrola przeprowadzonych w 2018r. przetargów. Analiza wybranego zamówienia publicznego.
 2. Kontrola wykonywania przez Burmistrza obowiązku nadzoru nad rozliczaniem dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy w 2017r.

4. Maj

 1. Kontrola wykonania budżetu gminy i miasta za 2017r.

5. Maj

 1. Kontrola przygotowania Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie do sezonu letniego.
 2. Kontrola ściągalności podatków i opłat w 2018r.
 3. Kontynuacja kontroli wykonania budżetu gminy i miasta za 2017r.

6. Czerwiec

 1. Kontrola wykonania budżetu gminy i miasta za 2017r. – zakończenie prac związanych z opracowaniem wniosku i opinii nt. absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta.

7. Sierpień

 1. Kontrola w terenie w zakresie wykonanych remontów i inwestycji.
 2. Kontrola wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2018r.
 3. Kontrola świetlicy wiejskiej w Wiekowie pod kątem jej stanu technicznego, utrzymania, wyposażenia i wykorzystania.
 4. Kontrola Burmistrza w zakresie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwie Wiekowo.


8. Wrzesień

 1. Kontrola świetlicy wiejskiej w Folwarku pod kątem jej stanu technicznego, utrzymania, wyposażenia i wykorzystania.
 2. Kontrola Burmistrza w zakresie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwie Folwark.
 3. Kontrola przetargów z zakresu obrotu nieruchomościami.
 4. Kontrola Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie w zakresie stanu technicznego i wykorzystania obiektów Szkoły.

9. Październik

 1. Kontrola Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie zakresie wydatkowania środków z budżetu gminy.
 2. Kontrola sposobu rozpatrywania skarg wpływających do Urzędu Gminy i Miasta.
 3. Podsumowanie działalności Komisji w okresie kadencji 2014-2018.

Przewodniczący Komisji
Marek Biadasz

drukuj pobierz pdf    

wstecz