Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2017: Uchwała XXXIV/274/2017 w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

 

Uchwała Nr XXXIV/274/2017
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

(treść uchwały oraz załączniki w postaci plików *.pdf do pobrania)

 

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu GiM Witkowo na 2018 rok

Załącznik Nr 1a - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2018 rok

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu GiM Witkowo na 2018 rok

Załącznik Nr 2a - Wydatki majątkowe GiM Witkowo na 2018 rok

Załącznik Nr 3 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo na 2018 rok

Załącznik Nr 3a - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo na 2018 rok

Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok

Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 6 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań GiM Witkowo w 2018 roku

Załącznik Nr 7 - Zestawienie udzielanych dotacji z budżetu GiM Witkowo w 2018 rok

Załącznik Nr 8 - Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

Załącznik Nr 8a - Zakres i kwoty dotacji na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

Załącznik Nr 9 - Dochody i wpływy na 2018 rok z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Załącznik Nr 10 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018r.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 10 do Uchwały XXXIV 274 2017.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2018-01-11 21:54:33) 0
Załącznik nr 9 do Uchwały XXXIV 274 2017.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2018-01-11 21:54:33) 0
Załącznik nr 8a do Uchwały XXXIV 274 2017.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2018-01-11 21:54:33) 0
Załącznik nr 8 do Uchwały XXXIV 274 2017.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2018-01-11 21:54:33) 0
Załącznik nr 7 do Uchwały XXXIV 274 2017.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2018-01-11 21:54:33) 0
Załącznik nr 6 do Uchwały XXXIV 274 2017.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2018-01-11 21:54:33) 0
Załącznik nr 5 do Uchwały XXXIV 274 2017.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2018-01-11 21:54:33) 0
Załącznik nr 4 do Uchwały XXXIV 274 2017.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2018-01-11 21:54:33) 0
Załącznik nr 3a do Uchwały XXXIV 274 2017.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2018-01-11 21:54:33) 0
Załącznik nr 3 do Uchwały XXXIV 274 2017.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2018-01-11 21:54:33) 0
Załącznik nr 2a do Uchwały XXXIV 274 2017.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2018-01-11 21:54:33) 0
Załącznik nr 2 do Uchwały XXXIV 274 2017.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2018-01-11 21:54:33) 0
Załącznik nr 1a do Uchwały XXXIV 274 2017.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2018-01-11 21:54:33) 0
Załącznik nr 1 do Uchwały XXXIV 274 2017.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2018-01-11 21:54:33) 0
Uchwała XXXIV 274 2017.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2018-01-11 21:54:33) 0
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz