Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

Witkowo, dnia 29 grudnia 2017 r.

 ITpp.6733.10.2017

 

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) zawiadamia się, o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne wszczęte z wniosku pełnomocnika Krzysztofa Jeszke - ELTES Sebastiana Tessmara Sp. k., z siedzibą przy ul. Czynu Tysiąclecia 10, 84-207 Bojano, reprezentującej Inwestora ENERGA OPERATOR S.A., Oddziału w Kaliszu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nn - 0,4kV, dwóch stacji transformatorowych 15/0,4 kV, linii kablowych SN - 15 kV i linii kablowych nn - 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi, na terenie działek nr 153, 157, 159, 5091/6, 154, 5091/13, 5091/12, 5091/11, 5091/8, 5091/9, 5091/7, 155/2, 5091/4 ark. 5 położonych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Skorzęcin, gm. Witkowo, powiat gnieźnieński

Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej Inwestycji i Dróg Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 24, w godzinach urzędowania.

W związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Łukasz Scheffs

drukuj pobierz pdf    

wstecz