Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi zakończone: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: budowę sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami z m. Dębina do m. Ruchocinek

 

 

Witkowo, dnia 14.12.2017 r.

ITz.271.31.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ITz.271.31.2017 na: budowę sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami z m. Dębina do m. Ruchocinek

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych

Jakub Wawrzyniak

ul. Zaręby 16/9

62-740 Tuliszków

 

2. Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp., na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100, zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium termin gwarancji oferta otrzymała 40 pkt.

 

3. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

l.p.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium cena 60 %

Termin gwarancji 40 %

Łączna punktacja

1

ATA-TECHNIK

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

ul. Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń 

21,41

0

21,41

2

"KANWOD" Wiesław Tarczyński

Węglew 218, 62-590 Golina

0

0

0

3

ROBOTY ZIEMNE I INSTALACYJNE "JAKUBOWSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Drzewce 12, 62-410 Zagórów

0

0

0

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych

Jakub Wawrzyniak

ul. Zaręby 16/9, 62-740 Tuliszków

60

40

100

 

4. Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną lub nie krótszym niż 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia listownie.

 

 

Zatwierdzam:

  Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

  /-/ Marian Gadziński

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz