Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi aktualne: Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na: budowę sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami z m. Dębina do m. Ruchocinek

Witkowo, dnia 15.11.2017 r.

ITz.271.31.2017

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ITz.271.31.2017 na: budowę sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami z m. Dębina do m. Ruchocinek

 

1. Dlaczego Zamawiający nie wymaga kosztorysu ofertowego jako załącznika oferty? W punkcie VII SIWZ kosztorys nie jest wymieniony.

Odp. Informuję, że w SIWZ pojawiła się pomyłka. Kosztorys należy załączyć do oferty.

 

2. Dlaczego w punkcie VII SIWZ Zamawiający wymaga harmonogram rzeczowo-finansowy jako załącznik oferty? W projekcie umowy czytamy że Wykonawca dostarczy harmonogram rzeczowo finansowy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (art. 7 punkt 1 projektu umowy).

Odp. Harmonogram należy dostarczyć w terminie określonym w Istotnych postanowieniach umowy.

 

3. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (punkt III SIWZ) wskazuje długość odcinka grawitacyjnego do wykonania 1440 mb oraz jednocześnie zamieszcza przedmiar w którym długość odcinka grawitacyjnego wynosi 3580 mb (pozycja 38). Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. Zamawiający zamieścił na stronie www.bip.witkowo.pl w zakładce „Przetargi aktualne” jako załącznik do „pytań i odpowiedzi” poprawiony przedmiar robót.

 

4. W dokumentacji projektowej na w/w zadanie wskazuje się na zastosowanie rur PVC SDR 34, SN12 o średnicy D200 oraz 160, w powszechnej praktyce rury takie są wykorzystywane
do budowy rurociągów szczególnie narażonych na ponadnormatywne obciążenia dynamiczne i statyczne, po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej nie znaleźliśmy odcinków o takich wymaganiach, w związku z powyższym zwracamy się z prośbą
o odpowiedź czy Zamawiający dopuści do stosowania rury PVC SDR34, SN8 o takich samych średnicach jak projektowane.

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia w/w zmiany.

 

W związku z dokonanymi zmianami termin składania ofert zostanie zmieniony zgodnie z treścią „Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.

 

 

Zatwierdzam:

  Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

  /-/ Marian Gadziński

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Przedmiar poprawiony.
(wprowadził: Hanna Rakowska 2017-11-15 12:28:08) 0
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz