Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej na terenie miasta Witkowa (w obrębie ulic Dworcowej i Armii Poznań)

Witkowo, dnia 14 listopada 2017 r.

ITpp.6733.8.2017


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne wszczęte z wniosku Firmy „ENTRA” Przemysław Mroczek, działającej przez pełnomocnika Pana Michała Ziółkowskiego, reprezentującej inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu,  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dla budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV – budowa linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, na terenie miasta Witkowo, gm. Witkowo, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1194/1, 1194/4, 1195, 1196, 1175, 1142, 1143/1, 1141, 1140, 1143/3, 1136, 1160/2, 1161, 78, 79/1, 1120, 1121, 1125, 1126.
    Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej Inwestycji i Dróg Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 24, w godzinach urzędowania.
    W związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Łukasz Scheffs

drukuj pobierz pdf    

wstecz