Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo: Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - budowa stacji demontażu pojazdów oraz zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w m. Kamionka

 

Witkowo, dnia 07.11.2017r.

OŚ.6220.1.2017 

O B W I E S Z C Z E N I E   

            Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 33 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405) Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo podaje do publicznej wiadomości informację o:

- wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów oraz zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w m. Kamionka, dz. o nr ewidencyjnym 69/1, gmina Witkowo,

- możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz pozostałą dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie, w  terminie  30  dni od  daty  podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 15 - inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w godzinach pracy Urzędu.

            Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie: www.bip.witkowo.pl, w Rejestrze Informacji o Środowisku: www.witkowo.rios.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie i Sołectwa Kamionka.

 

Z upoważnienia Burmistrza

Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Piotr Janowicz

drukuj pobierz pdf    

wstecz