Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej na terenie miasta Witkowa (w obrębie ulic Dworcowej i Armii Poznań)

Witkowo, dnia 20 października 2017 r.


ITpp.6733.8.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

    Zawiadamia się zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), że w dniu 13 października 2017 r., na wniosek Firmy „ENTRA” Przemysław Mroczek, działającej przez pełnomocnika Pana Michała Ziółkowskiego, reprezentującej inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV – budowa linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, na terenie miasta Witkowo, gm. Witkowo, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1194/1, 1194/4, 1195, 1196, 1175, 1142, 1143/1, 1141, 1140, 1143/3, 1136, 1160/2, 1161, 78, 79/1, 1120, 1121, 1125, 1126.
    W związku z tym wzywa się strony postępowania do składania uwag i wniosków, dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Referacie Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej Inwestycji i Dróg Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, pok. Nr 24 w godzinach urzędowania lub na piśmie.
    Jednocześnie informuje się, że w związku z utratą ważności z dniem 31 grudnia 2003 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, warunki zabudowy mogą zostać ustalone w decyzji o warunkach zabudowy wydanej w trybie art. 59 i art. 60, a warunki zabudowy dla inwestycji celu publicznego w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej w trybie art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.).
    Dodatkowo informuje się, że zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., 1257).

Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Łukasz Scheffs

drukuj pobierz pdf    

wstecz