Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji kruszywa ze złoża Chłądowo VII, obręb Chłądowo, gmina Witkowo

 

Witkowo, dnia 20.10.2017r.

OŚ.6220.7.2017

  B W I E S Z C Z E N I E   

            Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 33 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405) Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo podaje do publicznej wiadomości informację o:

- wydaniu na wniosekPana Leszka Kaźmierczaka prowadzącego Firmę Ogólno-Usługową, Chłądowo 25, 62-230 Witkowo decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji kruszywa ze złoża Chłądowo VII, obręb Chłądowo, gmina Witkowo, powiat gnieźnieński,

- możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w  terminie  30  dni od  daty  podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 15 - inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w godzinach pracy Urzędu.

            Obwieszczenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie: www.bip.witkowo.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej 1 i Sołectwa Chłądowo.

 

Z upoważnienia Burmistrza

Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Piotr Janowicz

drukuj pobierz pdf    

wstecz