Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi zakończone: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo

obrazek

Witkowo, dnia 17.10.2017 r.

ITz.271.28.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ITz.271.28.2017 na realizację zadania pn.: Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu dla części I i II wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

FENIX BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Dworcowa 23a

62-230 Witkowo 

 

2. Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100, zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Część I: w kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium termin gwarancji oferta otrzymała 40 pkt.

Część II: w kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium termin gwarancji oferta otrzymała 40 pkt.

 

3. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty dla części I:

l.p.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium cena 60 %

Termin gwarancji 40 %

Łączna punktacja

1

Firma Drogowa „ANDAR”  s.c. A.D. Białobrzyccy

ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno

53,10

0

53,10

2

FENIX BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Dworcowa 23a, 62-230 Witkowo 

60

40

100

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty dla części II:

l.p.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium cena 60 %

Termin gwarancji 40 %

Łączna punktacja

1

Firma Drogowa „ANDAR”  s.c. A.D. Białobrzyccy

ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno

51,67

0

51,67

2

FENIX BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Dworcowa 23a, 62-230 Witkowo 

60

40

100

 4. Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną lub nie krótszym niż 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia listownie.

 

 

 

Zatwierdzam:

  Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

  /-/ Marian Gadziński

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz