Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi zakończone: Zawiadomienie o wyborze oferty na: Dowozy dzieci do szkół w roku szkolnym 2017-2018

Witkowo, dnia 01.08.2017 r.

ITz.271.25.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Gmina i Miasto Witkowo działając na podstawie art. 92 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu na: Dowozy dzieci do szkół w roku szkolnym 2017-2018 dla cz. od I do V została wybrana oferta złożona przez:

 

Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Mroziński,

ul. Strzałkowska 7 Mielżyn, 62-230 Witkowo

 

Oferta otrzymała 60 pkt w kryterium cena i 40 pkt w kryterium termin płatności - części od I do IV – łącznie 100 pkt.

 

Oferta otrzymała 60 pkt w kryterium cena, 30 pkt w kryterium termin płatności i 10 pkt w kryterium możliwość podstawienia busa 9-osobowego - część V – łącznie 100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę, która otrzymały najwięcej punktów w w/w kryteriach, spełniającą wszystkie warunki sprecyzowane przez Zamawiającego.

 

Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną lub nie krótszym niż 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia listownie.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Część I

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium cena 60 %

Kryterium termin płatności 40 %

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o.,

ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno

45,73

40

85,73

2

Oferta pusta

0

0

0

4

AUTOBUSOWE USŁUGI PRZEWOZOWE „JAH” JANUSZ MROZIŃSKI,

ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo

60

40

100

 

Część II

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium cena 60 %

Kryterium termin płatności 40 %

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o.,

ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno

45,73

40

85,73

2

Oferta pusta

0

0

0

4

AUTOBUSOWE USŁUGI PRZEWOZOWE „JAH” JANUSZ MROZIŃSKI,

ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo

60

40

100

 

Część III

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium cena 60 %

Kryterium termin płatności 40 %

Łączna punktacja

2

Oferta pusta

0

0

0

4

AUTOBUSOWE USŁUGI PRZEWOZOWE „JAH” JANUSZ MROZIŃSKI,

ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo

60

40

100

 

Część IV

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium cena 60 %

Kryterium termin płatności 40 %

Łączna punktacja

2

Oferta pusta

0

0

0

4

AUTOBUSOWE USŁUGI PRZEWOZOWE „JAH” JANUSZ MROZIŃSKI,

ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo

60

40

100

 

Część V

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium cena

60 %

Kryterium termin płatności

30 %

Kryterium dodatkowy bus 10 %

Łączna punktacja

2

Oferta pusta

0

0

0

0

3

EXPRES-BUS PRZEWOZY OSOBOWO-TOWAROWE Wacław Stasiukiewicz,

Wołuszewo 3, 87-720 Ciechocinek

28,43

30

0

58,43

4

AUTOBUSOWE USŁUGI PRZEWOZOWE „JAH” JANUSZ MROZIŃSKI,

ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo

60

30

10

100

 

 

Zatwierdzam:

  Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

  /-/ Marian Gadziński

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz