Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi zakończone: zawiadomienie o wyborze oferty na: Renowację elewacji budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek 3

Witkowo, dnia 06.06.2017 r.

ITz.271.16.2017   

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ITz.271.16.2017 na: Renowację elewacji budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek 3.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Konsorcjum:

- P.W.N. PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZORY MARCIN CHMIELEWSKI, ul. Czarnkowska 10, 64-630 Ryczywół,

- RETRO-STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Ostatnia 49, 60-102 Poznań.

 

2. Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100, zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

3. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

l.p.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium cena 60 %

Kryterium gwarancja 40 %

Łączna punktacja

1

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE JAN DERKACZ-DUCHEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

ul. Pocztowa 9, 62-200 Gniezno

59,88

40

99,88

2

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG BUDOWLANYCH „BOG-MAR” MARTA KOŁT,

ul. Warszawska 39/41, 61-028 Poznań

58,78

40

98,78

3

Firma Handlowo-Usługowa Daniel Bartczak,

Kiszewy 12, 62-740 Tuliszków

52,59

40

92,59

4

Konsorcjum:

P.W.N. PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZORY MARCIN CHMIELEWSKI,

ul. Czarnkowska 10, 64-630 Ryczywół,

RETRO-STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

ul. Ostatnia 49, 60-102 Poznań

60

40

100

 

4. Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną lub nie krótszym niż 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia listownie.

 

 

Zatwierdzam:

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Marian Gadziński

drukuj pobierz pdf    

wstecz