Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi zakończone: Zawiadomienie o wyborze oferty na: Przebudowę dróg gminnych w Małachowie-Wierzbiczany, Ćwierdzinie, Gaju i Witkówku

Witkowo, dnia 28.04.2017 r.

ITz.271.12.2017   

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ITz.271.12.2017 na: Przebudowę dróg gminnych w Małachowie-Wierzbiczany, Ćwierdzinie, Gaju i Witkówku.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Zakład Drogowo – Transportowy Sławomir Begier

ul. Orzeszkowej 39

62-330 Nekla

 

2. Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100, zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

3. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

l.p.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium cena 60 %

Kryterium gwarancja 40 %

Łączna punktacja

1

Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno

58,70

40

98,7

2

STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

46,04

40

86,04

3

INFRAKOM KOŚCIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan – lider

„INFRAKOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan – partner

39,36

40

 

79,36

 

4

"BADERA" Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa Tadeusz Badera, Dalachów 354, 46-325 Rudniki

44,27

40

84,27

5

Zakład Drogowo - Transportowy Sławomir Begier, ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla

60

40

100

 

Zatwierdzam:

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Marian Gadziński

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz