Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XVII/162/04 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/133/04 w sprawie zmiany regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród Burmistrza

Uchwała Nr XVII/162/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 26 listopada 2004r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/133/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 1 października 2004r. w sprawie zmiany regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo oraz nagród dyrektorów szkół dla nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.,Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art.49 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 118, poz. 1112 z póź. zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchyla się Uchwałę Nr XVI/133/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 1 października 2004r. w sprawie zmiany regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo oraz nagród dyrektorów szkół dla nauczycieli.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/162/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2004r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/133/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 1 października 2004r. w sprawie zmiany regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo oraz nagród dyrektorów szkół dla nauczycieli

W dniu 1 października 2004r. została podjęta Uchwała Nr XVI/133/04 w sprawie zmiany regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo oraz nagród dyrektorów szkół dla nauczycieli. Uchwała ta miała zmienić poprzednią Uchwałę Nr XXXVI/349/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 września 2002r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo oraz nagród dyrektorów szkół dla nauczycieli, która nie była publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Zatem uznano, że publikowanie samej zmiany nie byłoby celowe.
Organ nadzoru stwierdził jednak, że wszelkie uchwały dotyczące regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli stanowią obecnie prawo miejscowe. Zasadne jest zatem uchylenie uchwalonej zmiany.
Następnym krokiem będzie podjęcie kompleksowej uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz