Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Nabór pracowników - jednostki podległe: Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze w wymiarze 1/2 etatu ds. księgowości

 

Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze
w wymiarze ½ etatu ds. księgowości

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie ogłasza nabór na stanowisko d/s księgowości

Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:

 1. obsługa programu bankowego
 2. prowadzenie, ewidencja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych
 3. sporządzanie miesięcznych list płac pracowników
 4. sporządzanie list wypłat świadczeń
 5. sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań m.in. statystycznych dotyczących świadczeń
 6. wydawanie zaświadczeń
 7. prowadzenie dokumentacji według Instrukcji kancelaryjnej i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego.

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Wykształcenie wyższe, kierunek: księgowość i finanse
 3. Praktyczna znajomość obsługi komputera i programów komputerowych (systemów operacyjnych Windows, XP,Open Office, Internetu) dobrze widziana znajomość programu księgowego j probit FK
 4. Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych.
 5. Zdolność analitycznego myślenia i umiejętność współpracy z innymi komórkami MGOPS.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. Planowość i terminowość oraz odpowiedzialność przy wykonywaniu zadań
 2. Umiejętność radzenia sobie z bieżącymi trudnościami, dobra organizacja pracy
 3. Samodzielność i dyspozycyjność.
 4. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

 1. Podania o przyjecie do pracy
 2. C.V.
 3. list motywacyjny
 4. kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie
 5. kserokopii świadectw pracy
 6. Oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce wykonywania pracy – Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie
 2. Wymiar czasu pracy – 1/2 etat;
 3. Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( tj. Dz. U. z 2014 r., poz.1786)oraz Zarządzenia Kierownika MGOPS Nr 1/2009 z dnia 15 czerwca 2009r.w sprawie ustalenia Wynagradzania pracowników MGOPs w Witkowie;
 4. Praca przy komputerze powyżej czterech godzin.

Wymagane dokumenty aplikacyjne z klauzulą”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie”zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych- (Dz.U. z 2002r.Nr 101, poz.926 ze zm) w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 23.01.2017r. w siedzibie MGOPS ul. Polna 4a w Witkowie lub pocztą na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Polna 4a 62-230 Witkowo z dopiskiem

„Nabór na stanowisko d/s ksiegowości”

Dokumenty złożone po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane

drukuj pobierz pdf    

wstecz