Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Plany i zamierzenia: Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie na 2017 rok

 

PLAN PRACY
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej
Rady Miejskiej w Witkowie na 2017 rok

1. Styczeń

1. Spotkanie z Dyrektorem OK,SiR-u. Analiza środków finansowych na dofinansowanie zadań działalności sportowej i kulturalnej gminnych klubów sportowych i sekcji sportowych w 2017 roku. Informacja nt. ściągalności opłat za przyczepy campingowe na polu namiotowym w 2016r. Informacja nt. planowanych przetargów na wydzierżawienie przetargów na wydzierżawienie obiektów handlowych i gastronomicznych w OW w Skorzęcinie.
2. Zapoznanie się z programem zajęć sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych dla dzieci planowanych w czasie ferii zimowych.
3. Spotkanie z prezesami Klubów Sportowych.
4. Sprawy bieżące Komisji.

2. Luty

1. Informacja o realizacji planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych w 2016r.
2. Informacja o funkcjonowaniu Gimnazjum im. A.Borysa w Witkowie.
3. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
4. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (w siedzibie Biblioteki).
5. Sprawy bieżące Komisji.

3. Marzec

1. Zapoznanie się z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016r. oraz realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
3. Sprawy bieżące Komisji.
4. Wizja lokalna OW w Skorzęcinie.

4. Kwiecień

1. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
2. Zapoznanie się z wykonaniem Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za 2016 r.
3. Zapoznanie się z bieżącym funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie.
4. Informacja M-G Ośrodka Pomocy Społecznej o realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy i miasta w latach 2014-2021.”
5. Spotkanie z pedagogami szkolnymi nt. problemów wychowawczych (z udziałem Kierownika M-G OPS).
6. Informacja o realizacji wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.
7. Informacja o realizacji uchwały dotyczącej udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych placówek oświatowych.
8. Sprawy bieżące Komisji.

5. Maj

1. Informacja o realizacji „Programu Rozwoju Turystyki i Rekreacji na terenie Gminy Witkowo”, uchwalonego uchwałą Nr XIX/183/05 z dnia 18 lutego 2005r.
2. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych (spotkanie z udziałem Dyrektora OKSiR-u).
3. Spotkanie z koordynatorami świetlic środowiskowych w Witkowie.
4. Wizja lokalna.
5. Sprawy bieżące komisji.

6. Czerwiec

1. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu gminy i miasta za 2016r., bilansu i informacji o stanie mienia.
2. Informacja o realizacji zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej.
3. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
4. Sprawy bieżące komisji.

7. Sierpień

1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem OW w Skorzęcinie.
2. Wizja lokalna.
3. Sprawy bieżące komisji.

8. Wrzesień

1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie (dożywianie, organizacja wypoczynku dzieci w okresie letnim, pomoc potrzebującym).
2. Zapoznanie się z informacją dotyczącą dowozu dzieci do szkół.
3. Zapoznanie się z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2017 r.
4. Spotkanie z Dyrektorem Przedszkola Miejskiego w Witkowie dot. funkcjonowania jednostki.
5. Zaopiniowanie tematów sesyjnych (w tym m.in. zaopiniowanie realizacji budżetu za I półrocze 2017r.).
6. Sprawy bieżące komisji.

9. Październik

1. Spotkanie z Dyrektorami szkół publicznych nt. potrzeb remontowych placówek oświatowych na 2018r. i nt. sytuacji finansowej.
2. Zapoznanie się z informacją o pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.
3. Zapoznanie się z realizacją Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Witkowo.
4. Zapoznanie się z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Witkowo.
5. Wstępne zaopiniowanie projektu Programu dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018r.
6. Sprawy bieżące Komisji.

10. Listopad

1. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Witkowo w roku szkolnym 2016/2017.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych na 2018 rok.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy i miasta na 2018 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Wstępne zaopiniowanie projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.
5. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.

11. Grudzień

1. Opracowanie planu pracy Komisji oraz zaopiniowanie planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok.
2. Zaopiniowanie pozostałych tematów sesyjnych.
3. Sprawy bieżące Komisji.

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Śliwecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz