Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Plany i zamierzenia: Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM na 2017 rok

 

PLAN PRACY
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego
Rady Miejskiej na 2017 rok

1. Styczeń

1. Spotkanie z pracownikiem Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Witkowie na temat działalności WODR na terenie gminy Witkowo. Informacja o programach pomocowych dla rolników.
2. Informacja o pracach konserwacyjnych prowadzonych na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej w Witkowie.
3. Sprawy bieżące Komisji.

2. Luty

1. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
2. Sprawy bieżące komisji.
3. Informacja o wykorzystaniu dofinansowania na przydomowe oczyszczalnie ścieków w 2016 roku.
4. Informacja nt. realizacji uchwał z zakresu gospodarki odpadami, w tym uchwały o Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta.

3. Marzec

1. Informacja nt. przyłączeń do kanalizacji sanitarnej.
2. Informacja dot. odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Witkowo.
3. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
4. Sprawy bieżące Komisji.

4. Kwiecień (posiedzenie wspólne z Komisją Finansów)

1. Informacja o realizacji uchwały dotyczącej zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.
2. Zapoznanie się z informacją dot. zimowego utrzymania dróg na terenie gminy i miasta.
3. Informacja o stanie rowów gminnych.
4. Informacja o sytuacji finansowej M-G Ośrodka Pomocy Społecznej. i nt. bezrobocia na terenie gminy.
5.Spotkanie z Kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich, Dyrektorem Powiatowego Zarządu dróg i Radnymi Rady Powiatu nt. stanu dróg i planowanych zadań inwestycyjnych.
6. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
7. Sprawy bieżące Komisji.

5. Maj

1. Zapoznanie się z informacją Komendanta Komisariatu Policji dotyczącą zabezpieczenia porządku publicznego w OW w Skorzęcinie przed sezonem letnim.
2. Zapoznanie się z informacją o przygotowaniu OK,SiR-u do sezonu letniego.
3. Informacja o realizacji uchwały nr XXV/253/01w sprawie utworzenia Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego (sprawozdanie z działalności Związku).
4. Sprawy bieżące Komisji.

6. Czerwiec

1. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu gminy i miasta za 2016 r., bilansu i informacji o stanie mienia komunalnego.
2. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
3. Sprawy bieżące Komisji.
4. Wizja lokalna w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie w zakresie przygotowania do sezonu letniego.

7. Sierpień

1. Informacja o działalności wybranej jednostki OSP, funkcjonującej na terenach wiejskich (Wizja lokalna).

8. Wrzesień

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2017 r., szczególnie w zakresie działalności Komisji.
2. Zapoznanie się z informacją Komendanta Policji z przebiegu sezonu letniego na terenie OW w Skorzęcinie i na terenie Gminy.
3. Informacja Dyrektora OK,SiR-u dot. przebiegu sezonu turystycznego.
4. Informacja nt. funkcjonowania monitoringu na terenie miasta i gminy. Wizja lokalna.
5. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
6. Sprawy bieżące Komisji.

9. Październik

1. Finansowanie jednostek OSP przez samorząd.
2. Informacja o realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (uchwała Nr XXII/191/09).
3. Realizacja funduszu sołeckiego wg stanu na koniec września 2016 r.
4. Informacja o kontroli nasadzeń drzew na terenie gminy i miasta.
5. Sprawy bieżące Komisji.

10. Listopad

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2018 rok.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy i miasta na 2018 r. i projektu WPF.
3. Informacja o wykorzystaniu dofinansowań na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
4. Sprawy bieżące Komisji.

11. Grudzień

1. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
2. Opracowanie planu pracy Komisji oraz zaopiniowanie planu pracy Rady Miejskiej na 2018r.
3. Sprawy bieżące Komisji.

Przewodniczący Komisji
Ireneusz Kwapich

drukuj pobierz pdf    

wstecz