Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Plany i zamierzenia: Plan pracy Rady Miejskiej w Witkowie na 2017 rok

 

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ
w WITKOWIE na 2017 rok

1. LUTY

1.Informacja o działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo.
2.Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
3. Sprawozdania z działalności Komisji Rady za 2016 rok.

2. MARZEC

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy i miasta Witkowo za 2016r.

3. KWIECIEŃ

1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza GiM i Urzędu za 2016r.
2. Informacja o funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie.

4. CZERWIEC

1. Informacja Dyrektora OK,SiR-u o przygotowaniu do sezonu letniego.
2. Informacja o przygotowaniu Komisariatu Policji do zabezpieczenia porządku publicznego w okresie letnim na terenie gminy, w szczególności w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.
3. Informacja o realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta Witkowo”.
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016r. oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

5. WRZESIEŃ

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2017r.
2. Podsumowanie przebiegu sezonu letniego, (informacja Dyrektora OK,SiR-u i informacja Komendanta Komisariatu Policji).

6. LISTOPAD

1. Uchwalenie Gminnego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2018r.
2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych na 2018r.

7. GRUDZIEŃ

1. Uchwalenie budżetu gminy i miasta na 2018r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.
3. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych Komisji Rady na 2018r.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Jóźwik

drukuj pobierz pdf    

wstecz