Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Nabór pracowników - jednostki podległe: Ogłoszenie Kierownika MGOPS w Witkowie o naborze na stanowisko pracownik socjalny w wymiarze 1/2 etetu

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie
przyjmie do pracy w wymiarze ½ etatu na stanowisku
pracownik socjalny

Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:
1/ przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń zgodnie z wymogami i procedurami przewidzianymi w przepisach ustawy o pomocy społecznej, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, praca socjalna.
2/ przeprowadzanie postępowania do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach
3/ sporządzanie dokumentacji w sprawach przyznawania świadczeń z pomocy społecznej.
4/ sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań m.in. statystycznych dotyczących świadczeń
5/ obsługa i administracja programu POMOST
6/ prowadzenie rejestrów, sporządzanie list wypłat świadczeń,prowadzenie księgi korespondencji
7/ wydawanie zaświadczeń
8/ prowadzenie dokumentacji według Instrukcji kancelaryjnej i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego.

Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie
2. Wykształcenie :
a/dyplom ukończenia kolegium służb socjalnych
b/ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna
c/do dnia 31.12.12013r ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków:pedagogika,politologia,polityka społeczna,psychologia, socjologia.
3. Praktyczna znajomość obsługi komputera i programów komputerowych (systemów operacyjnych Windows, XP,Open Office, Internetu)
4. Znajomość programu Pomost dobrze widziana
5.Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pomocy społecznej
6.Zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy z klientem i współpracy z innymi komórkami MGOPS.
7.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe:
1. Planowość i terminowość oraz odpowiedzialność przy wykonywaniu zadań
2. Umiejętność radzenia sobie z bieżącymi trudnościami, dobra organizacja pracy
3. Samodzielność i dyspozycyjność.
4. Mile widziane doświadczenie w pracy socjalnej

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:
1. Podania o przyjecie do pracy
2. C.V.
3. list motywacyjny
4. kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie
5. kserokopii świadectw pracy
6. Oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Miejsce wykonywania pracy – Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie
2. Wymiar czasu pracy – ½ etatu
3. Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( tj. Dz. U. z 2014 r., poz.1786)oraz Zarządzenia Kierownika MGOPS Nr 1/2009 z dnia 15 czerwca 2009r.w sprawie ustalenia Wynagradzania pracowników MGOPS w Witkowie;
4. Praca przy komputerze

Wymagane dokumenty aplikacyjne z klauzulą”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie”zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych- (Dz.U. z 2002r.Nr 101, poz.926 ze zm) w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 31.01.2017r. w siedzibie MGOPS ul. Polna 4a w Witkowie lub pocztą na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Polna 4a 62-230 Witkowo.

drukuj pobierz pdf    

wstecz