Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Nabór pracowników - jednostki podległe: Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze d/s świadczeń rodzinnych

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie ogłasza nabór na stanowisko d/s świadczeń wychowawczych.

Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:

I. Prowadzenie i nadzór nad świadczeniami:

1/ przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zgodnie z wymogami i procedurami przewidzianymi w przepisach ustawy
2/ przeprowadzanie postępowania do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych.
3/ sporządzanie i terminowe przekazywanie wypłat świadczeń rodzinnych.
4/ sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań m.in. statystycznych dotyczących świadczeń
5/ wydawanie zaświadczeń
6/ prowadzenie dokumentacji według Instrukcji kancelaryjnej i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego.

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie
2. Wykształcenie wyższe, kierunek:preferowane administracja, prawo
3. Praktyczna znajomość obsługi komputera i programów komputerowych (systemów operacyjnych Windows, XP,Open Office, Internetu)
dobrze widziana znajomość programu Sygnity Competenceon.
4. Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjneho
5. Zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy z klientem i współpracy z innymi komórkami MGOPS.
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

1. Planowość i terminowość oraz odpowiedzialność przy wykonywaniu zadań
2. Umiejętność radzenia sobie z bieżącymi trudnościami, dobra organizacja pracy
3. Samodzielność i dyspozycyjność.
4. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

1. Podania o przyjecie do pracy
2. C.V.
3. list motywacyjny
4. kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie
5. kserokopii świadectw pracy
6. Oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Miejsce wykonywania pracy – Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie
2. Wymiar czasu pracy – pełny etat;
3. Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( tj. Dz. U. z 2014 r., poz.1786)oraz Zarządzenia Kierownika MGOPS Nr 1/2009 z dnia 15 czerwca 2009r.w sprawie ustalenia Wynagradzania pracowników MGOPs w Witkowie;
4. Praca przy komputerze powyżej czterech godzin.

Wymagane dokumenty aplikacyjne z klauzulą ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie”zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych- (Dz.U. z 2002r.Nr 101, poz.926 ze zm) w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 18 marca 2016r. w siedzibie MGOPS ul. Polna 4a w Witkowie lub pocztą na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Polna 4a 62-230 Witkowo z dopiskiem
„Nabór na stanowisko d/s świadczeń wychowawczych”

Dokumenty złożone po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane

drukuj pobierz pdf    

wstecz