Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Plany i zamierzenia: Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego RM na 2016 rok

PLAN PRACY
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Przestrzegania Porządku Publicznego
Rady Miejskiej na 2016 rok

1. Styczeń

1. Spotkanie z pracownikiem Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Witkowie na temat środków strukturalnych dla rolników.
2. Sprawy bieżące Komisji.

2. Luty

1.Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
2. Sprawy bieżące komisji.
3. Informacja o wykorzystaniu dofinansowania na przydomowe oczyszczalnie ścieków w 2015 roku.
4. Informacja nt. realizacji uchwał z zakresu gospodarki odpadami, w tym uchwały o Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta.

3. Marzec

1. Informacja nt. przyłączeń do kanalizacji sanitarnej.
2. Informacja dot. odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Witkowo.
3. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
4. Sprawy bieżące Komisji.

4. Kwiecień

1. Informacja o realizacji uchwały dotyczącej zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.
2. Zapoznanie się z informacją dot. zimowego utrzymania dróg na terenie gminy i miasta.
3. Informacja o stanie rowów gminnych.
4. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
5. Sprawy bieżące Komisji.

5. Maj

1. Informacja nt. rekultywacji terenu składowiska odpadów w Chłądowie.
2. Zapoznanie się z informacją Komendanta Komisariatu Policji dotyczącą zabezpieczenia porządku publicznego w OW w Skorzęcinie przed sezonem letnim.
3. Zapoznanie się z informacją o przygotowaniu OK,SiR-u do sezonu letniego.
4. Informacja o realizacji uchwały nr XXV/253/01w sprawie utworzenia Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego (sprawozdanie z działalności Związku).
5. Sprawy bieżące Komisji.

6. Czerwiec

1. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu gminy i miasta za 2015 r., bilansu i informacji o stanie mienia komunalnego
2. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
3. Sprawy bieżące Komisji.

7. Sierpień

1. Informacja o działalności wybranej jednostki OSP, funkcjonującej na terenach wiejskich (Wizja lokalna).

8. Wrzesień

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2016 r., szczególnie w zakresie działalności Komisji.
2. Zapoznanie się z informacją Komendanta Policji z przebiegu sezonu letniego na terenie OW w Skorzęcinie i na terenie Gminy.
3. Informacja Dyrektora OK,SiR-u dot. przebiegu sezonu turystycznego.
4. Informacja o kontroli nasadzeń drzew na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
5. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
6. Sprawy bieżące Komisji.

9. Październik

1. Finansowanie jednostek OSP przez samorząd.
2. Informacja o realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (uchwała Nr XXII/191/09).
3. Realizacja funduszu sołeckiego wg stanu na koniec września 2016 r.
4. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
5. Sprawy bieżące Komisji.

10. Listopad

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2017 rok.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy i miasta na 2017 r. i projektu WPF.
3. Informacja o wykorzystaniu dofinansowań na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
4. Sprawy bieżące Komisji.

11.Grudzień

1. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
2. Opracowanie planu pracy Komisji oraz zaopiniowanie planu pracy Rady Miejskiej na 2017r.
3. Sprawy bieżące Komisji.

Przewodniczący Komisji
Ireneusz Kwapich

drukuj pobierz pdf    

wstecz