Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Plany i zamierzenia: Plan Pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie na 2016 rok

PLAN PRACY
Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Rady Miejskiej w Witkowie
na 2016 rok

1. styczeń

1. Informacja o realizacji uchwały Nr XXV/246/2013 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych.
2. Informacja nt. przekształcania wieczystego użytkowania w prawo własności.
3. Informacja o zadaniach realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, za 2015 r.
4. Sprawy bieżące.

2. luty

1. Informacja o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy.
2. Analiza stawek czynszowych za mieszkania komunalne i socjalne.
3. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
4. Sprawy bieżące.

3. marzec

1. Informacja o przygotowanych przetargach.
2. Ocena ściągalności podatków w 2015r.
3. Informacja o wysokości umorzonych podatków w 2015r.
4. Zapoznanie się z sytuacją finansową Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie.
5. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
6. Sprawy bieżące.

4. kwiecień

1. Informacja o sytuacji finansowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i nt. bezrobocia na terenie gminy.
2. Informacja o kosztach zimowego utrzymania dróg.
3. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
4. Spotkanie z Kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich, Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg i Radnymi Rady Powiatu nt. stanu dróg i planowanych zadań inwestycyjnych.
5. Sprawy bieżące.

5. maj

1. Informacja o przygotowanych i odbytych przetargach.
2. Ocena sytuacji finansowej Gimnazjum w Witkowie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie.
3. Informacja o zaplanowanych pracach remontowych w budynkach gminnych, administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej
(głównie budynki mieszkalne).
4. Informacja o realizacji spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.
5. Sprawy bieżące.

6. czerwiec

1. Sprawdzenie postępu prac inwestycyjnych.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za 2015r., bilansu i informacji o stanie mienia.
3. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
4. Sprawy bieżące.

7. sierpień

1. Informacja o realizacji prac remontowych w budynkach oświatowych.
2. Informacja o realizacji zaplanowanych inwestycji.
3. Informacja ZGK o stopniu realizacji zaplanowanych remontów w budynkach gminnych.
4. Informacja o sprzedaży mienia komunalnego.
5. Sprawy bieżące.

8. wrzesień

1. Zaopiniowanie wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2016r.
2. Zapoznanie się z sytuacją finansową Zakładu Gospodarki Komunalnej.
3. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
4. Sprawy bieżące.
 
9. październik

1. Zapoznanie się z sytuacją finansową OKSiR-u – finansowe podsumowanie sezonu letniego.
2. Wykorzystanie dotacji z budżetu gminy na funkcjonowanie Centrum Kultury.
3. Zapoznanie się z sytuacją mieszkaniową na terenie gminy i z kosztami utrzymania mieszkań komunalnych.
4. Ocena ściągalności podatków i opłat w 2016 roku.
5. Informacja o wysokości umorzonych podatków w 2016 roku.
6. Informacja o wykorzystaniu funduszu sołeckiego.
7. Informacja o realizacji wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.
8. Sprawy bieżące.

10. listopad

1. Wypracowanie propozycji stawek podatkowych na 2017 rok.
2. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
3. Informacja dotycząca miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
4. Sprawy bieżące.

11. grudzień

1. Zapoznanie się z opiniami i wnioskami innych Komisji Rady dot. projektu budżetu gminy i miasta na 2017r. i projektu WPF, wypracowanie własnej opinii na temat tych projektów oraz opracowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmian w projekcie budżetu.
2. Zapoznanie się z sytuacją finansową placówek oświatowych na koniec roku.
3. Zapoznanie się z planami finansowymi szkół i przedszkoli na 2017r.
4. Sprawy bieżące.

12. grudzień

1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2017r. oraz zaopiniowanie projektu planu pracy Rady Miejskiej na 2017r.
2. Zaopiniowanie tematów sesyjnych.
3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Kaźmierczak

drukuj pobierz pdf    

wstecz