Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Plany i zamierzenia: Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2016 rok

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
na 2016 rok

1. Luty

1. Kontrola działalności Gimnazjum im.Adama Borysa w Witkowie
w zakresie stanu i wykorzystania obiektów szkoły (w tym hali sportowej).
2. Kontrola wykonywania przez Burmistrza obowiązku nadzoru nad rozliczaniem dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy.

2. Marzec

1. Kontrola realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015r. i realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Kontrola sposobu rozpatrywania skarg wpływających do Urzędu Gminy i Miasta.
3. Kontrola ściągalności podatków i opłat lokalnych za 2015r. (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami).
4. Kontrola sprzedaży mienia komunalnego w 2015 roku.
5. Kontrola wybranego przedsięwzięcia zrealizowanego w 2015r. w ramach funduszu sołeckiego.
 
3. Kwiecień

1. Kontrola przeprowadzonych w 2016r. przetargów. Analiza wybranego zamówienia publicznego.
2. Kontrola wykonanych w 2015r. remontów budynków komunalnych.
 
4. Maj

1. Kontrola wykonania budżetu gminy i miasta za 2015r.

5. Maj

1. Kontynuacja kontroli wykonania budżetu gminy i miasta za 2015r.
2. Kontrola ściągalności podatków i opłat w 2016r.
 
6. Czerwiec

1. Kontrola wykonania budżetu gminy i miasta za 2015r. – zakończenie prac związanych z opracowaniem wniosku i opinii nt. absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta.
2. Kontrola przygotowania Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie do sezonu letniego.
 
7. Sierpień

1. Kontrola w terenie w zakresie wykonanych remontów i inwestycji.
2. Kontrola wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2016r.
3. Kontrola świetlicy wiejskiej w Ostrowitym Prymasowskim pod kątem jej stanu technicznego, utrzymania, wyposażenia i wykorzystania.
4. Kontrola Burmistrza w zakresie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwie Ostrowite Prymasowskie.

8. Wrzesień

1. Kontrola świetlicy wiejskiej w Mąkownicy pod kątem jej stanu technicznego, utrzymania, wyposażenia i wykorzystania.
2. Kontrola Burmistrza w zakresie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwie Mąkownica.
3. Kontrola przetargów z zakresu obrotu nieruchomościami.
4. Kontrola Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców Wlkp. w Mielżynie w zakresie stanu technicznego i wykorzystania obiektów Zespołu (w tym sali sportowej).

9. Październik

1. Kontrola świetlicy wiejskiej w Folwarku, pod kątem jej stanu technicznego, utrzymania, wyposażenia i wykorzystania.
2. Kontrola Burmistrza w zakresie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwie Folwark.
3. Kontrola sposobu rozpatrywania skarg wpływających do Urzędu Gminy i Miasta.

10. Listopad

1. Kontrola Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie w zakresie wydatkowania środków z budżetu gminy.
2. Kontrola realizacji wydatków w dziale budżetu „Rolnictwo i łowiectwo”.

11. Grudzień

1. Kontrola ściągalności przez ZGK opłat za korzystanie z mieszkań komunalnych za III kwartały 2016r.
2. Kontrola działalności ZGK w zakresie realizacji zadań administratora budynków komunalnych i socjalnych.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2017r.

Przewodniczący Komisji
Marek Biadasz

drukuj pobierz pdf    

wstecz