Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej: Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie - za 2013 rok

SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie - za 2013 rok

Po zatwierdzeniu przez Radę Miejską planu na 2013r. Komisja przystąpiła do pracy i odbyła w omawianym okresie 13 posiedzeń.

Przeprowadzane przez Komisję działania kontrolne miały charakter kontroli problemowych.

Kontrolowano Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie, Szkoły Podstawowe i Gimnazjum w zakresie dożywiania uczniów. Osoby odpowiedzialne za dożywianie przedstawiły członkom komisji urozmaicone menu, wartości kaloryczne, wyposażenie kuchni. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Wszyscy uczniowie, których rodzice wyrażają zgodę są dożywiane w placówkach oświatowych. Uczniowie, którzy korzystają ze świetlic srodowiskowych i przedszkoli również są dożywiane.

Kontrolowano również sposób dowożenia i odwożenia dzieci do szkół i do domu. Stwierdzono, że bardzo trudno jest wypracować system, który zadowoliłby wszystkich dojeżdżających. Dzieci z przedszkoli są dowożone przez rodziców lub doprowadzane i odbierane przez opiekunów.
Kontrolowano także działalność Świetlicy Środowiskowej i Modelarni w Witkowie i nieprawidłowości
nie stwierdzono. W Modelarni nastąpiła zmiana Kierownika, który jest przygotowany merytorycznie i ma dużą praktykę w prowadzeniu zajęć z młodzieżą.

Komisja przeanalizowała również zezwolenia wydawane na sprzedaż alkoholu, przekroczeń przepisów nie stwierdzono.

W okresie wiosenno-letnim dokonano kontroli w świetlicach wiejskich. Obiekty wyposażone są dobrze, utrzymanie porządku w środku jak i na zewnątrz jest dobre. Komisja stwierdziła jednak małe ich wykorzystanie przez mieszkańców, a szczególnie przez dzieci i młodzież.

Począwszy od 30 kwietnia przez kilka kolejnych posiedzeń komisja kontrolowała budżet gminy i miasta za 2012r. i wypracowała wniosek o absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta.

W okresie letnim przeprowadzono kontrole obiektów sportowych, boiska oraz sal sportowych. Obiekty te są dobrze wykorzystywane. Powstało kilka grup sportowych różnych dyscyplin i to jest dobre zjawisko.

W wyniku czynności kontrolnych sprecyzowane wnioski przekazano p. Burmistrzowi.

W grudniu Komisja opracowała plan pracy do końca kadencji i przedstawiła Radzie Miejskiej do zatwierdzenia.

W kwietniu 2013r. członkowie Komisji uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową, na temat przepisów dotyczących kontroli wykonania budżetu.
Szczegółowe zapisy przeprowadzonych przez Komisję kontroli zawarte są w protokołach z posiedzeń.

Dziękuję !
 
Przewodniczący Komisji
Henryk Mucha

Witkowo, luty 2014r.

drukuj pobierz pdf    

wstecz