Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej: Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie za 2013 rok

Sprawozdanie

z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Witkowie za 2013 rok.

W omawianym okresie Komisja odbyła 12 posiedzeń w tym 1 wspólne z Komisją Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego oraz z Komisją Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Głównym zadaniem Komisji było opiniowanie spraw z zakresu działalności Komisji oraz spraw do rozpatrzenia na sesjach Rady Miejskiej.

Na kolejnych posiedzeniach Komisja opiniowała:

- projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Witkowo;
- projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie;
- projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów;
- projekt uchwały w sprawie określania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół działających na terenie Gminy Witkowo;
- projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze na terenie Gminy Witkowo;
- projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok;
- projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz o wolontariacie na 2014 rok;
- projekt uchwały dot. opłat za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie;
- projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2013r. na terenie Gminy Witkowo.

Ponadto na posiedzeniach:

- opracowano plan pracy Komisji na 2014 rok;
- zapoznano się z planem zabezpieczenia zajęć sportowo - rekreacyjnych i kulturalnych dla dzieci w czasie ferii zimowych w 2013 roku;
- opiniowano wniosek Stowarzyszenia „Razem w przyszłość” o użyczenie budynków i wyposażeniu Szkoły Podstawowej w Gorzykowie, po jej likwidacji;
- zapoznano się z informacją o finansowaniu sportu i upowszechnianiu kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta w 2013 roku;
- zapoznano się ze sprawozdaniem w zakresie współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku;
- zapoznano się z informacją o realizacji ”Programu Rozwoju Turystyki i Rekreacji na terenie Gminy Witkowo”;
- zapoznano się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Witkowo w roku szkolnym 2012/2013;
- zapoznano się z informacją o działalności Zespołu Interdyscyplinarnego;
- zapoznano się z informacją dotyczącą dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów;
- zapoznano się z informacją o funkcjonowaniu świetlicy środowiskowej;
- zapoznano się z informacją o działalności Biblioteki Publicznej na terenie Gminy i Miasta;
- analizowano bieżącą realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Na swoich posiedzeniach Komisja organizowała spotkania:

- z dyrektorami Szkoły Podstawowej i Gimnazjów na temat bieżącej działalności placówek oraz UKS-ów;
- z Dyrektorem Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie na temat:

  • realizacji przedsięwzięć sportowo-kulturalnych w 2013 roku.
  • funkcjonowania OW w Skorzęcinie.

- z Kierownikiem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie, analizowano bieżące funkcjonowanie Ośrodka.

Komisja dokonała wizji lokalnych gminnych placów zabaw, zapoznając się z ich stanem technicznym oraz małych boisk sportowych w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie które wymagają odnowienia nawierzchni.

Przewodniczący Komisji
Piotr Jóźwik

drukuj pobierz pdf    

wstecz