Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Nabór pracowników: Zarządzenie 27/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. OW w Skorzęcinie, podatku VAT i windykacji dochodów z mienia gminy w UGiM w Witkowie

ZARZĄDZENIE Nr 27/2014
Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie
z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, podatku VAT i windykacji dochodów z mienia gminy w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm./, w związku z art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 223, poz.1458 z pożn.zm./, zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, podatku VAT i windykacji dochodów z mienia gminy.

§ 2.
W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
1. Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta - Marian Gadziński
2. Sekretarz Gminy i Miasta - Elżbieta Kiełpińska
3. Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego - Halina Rzepecka
4. Inspektor ds. obsługi OW Skorzęcin - Krystyna Witczak
5. Inspektor ds. kadr - Jolanta Barańska

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Gminy i Miasta
/-/ Krzysztof Szkudlarek

drukuj pobierz pdf    

wstecz