Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XVI/134/04 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali komunalnych w budynkach przy ul. Dworcowej 9, 11, 15, 17, 19 w Witkowie

Uchwała Nr XVI/134/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 1 października 2004r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali komunalnych w budynkach przy ul. Dworcowej 9, 11, 15, 17, 19 w Witkowie.

Na podstawie art. 68, ust. 1, pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jedn. Dz.U. z 2000r. nr 46, poz. 543 z póź. zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% ceny, przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach, położonych w Witkowie, przy ul. Dworcowej 9, 11, 15, 17, 19 na rzecz najemców  z ustawowym prawem pierwszeństwa.

§ 2.
Traci moc uchwała Nr XXVIII/217/98 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 lutego 1998r. w sprawie zastosowania bonifikaty przy sprzedaży lokali komunalnych.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


UZASADNIENIE

Do uchwały Nr XVI/134/04 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali komunalnych w budynkach przy ul. Dworcowej 9, 11, 15, 17, 19 w Witkowie.

Przedmiotowe lokale mieszkalne znajdują się w budynkach o bardzo złym stanie technicznym. Jest to zabudowa prowizoryczna, barakowa. Koszty ich utrzymania i remontu są znaczące dla budżetu gminnego.
W związku z powyższym celowe jest udzielenie bonifikaty w wysokości 80% ceny nieruchomości dla najemców w/w lokali.


 

drukuj pobierz pdf    

wstecz