Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XVI/133/04 w sprawie zmiany regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo oraz nagród dyrektorów szkół dla nauczycieli

Uchwała Nr XVI/133/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 1 października 2004 r.

w sprawie zmiany regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo oraz nagród dyrektorów szkół dla nauczycieli

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz.1112 z póź.zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
W regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXVI/349/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 września 2002r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo oraz nagród dyrektorów szkół dla nauczycieli wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 ust. 1 regulaminu otrzymuje brzmienie:
"w stosunku do dyrektorów szkół - rady pedagogiczne szkół, zakładowe organizacje związkowe"

2. § 7 regulaminu otrzymuje brzmienie:
"Wnioski o których mowa w § 5 ust.1 składane są corocznie w terminie do 30 września w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie".

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/133/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 1 października 2004r. w sprawie zmiany regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo oraz nagród dyrektorów szkół dla nauczycieli

Podjęcie uchwały uzasadnione jest koniecznością wprowadzenia zmian w regulaminie w związku z likwidacją gminnej jednostki organizacyjnej - Zespołu Obsługi Szkół w Witkowie.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz