Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XIV/128/04 w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie

Uchwała Nr XIV/128/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 czerwca 2004r.

w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

Na podstawie § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.02.2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U.Nr 33, poz.264, z 2004r. Nr 47, poz.448)
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.
Przyznaje się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie Panu Krzysztofowi Szkudlarkowi dodatek specjalny w wysokości 30 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzenia począwszy od maja 2004r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


UZASADNIENIE:
do uchwały Nr XIV/128/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie

Zgodnie z §7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich Burmistrzowi przysługuje dodatek specjalny w kwocie wynoszącej conajmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Dotychczas dodatek specjalny w wysokości 20% przyznany był na okres 12 miesięcy, tj. do 21 maja 2004r. Obecnie przyznaje się przedmiotowy dodatek w wysokości 30%, na czas nieokreślony.

drukuj pobierz pdf    

wstecz