Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej: Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012r.


SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie - za 2012r.

Po zatwierdzeniu przez Radę Miejską planu na 2012r. Komisja przystąpiła do pracy i odbyła w omawianym okresie 14 posiedzeń.

Przeprowadzane przez Komisję działania kontrolne miały charakter kontroli problemowych.
Kontrolowano Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie i Szkołę Podstawową w Gorzykowie w zakresie dożywiania uczniów i organizacji czasu wolnego w okresie ferii zimowych.
Kontrolowano również działalność Świetlicy Środowiskowej i Modelarni w Witkowie, a także wybrane obiekty sportowe pod kątem ich wykorzystania, stanu technicznego i kosztów utrzymania.
Począwszy od 30 kwietnia, na pięciu kolejnych posiedzeniach, Komisja kontrolowała wykonanie budżetu gminy i miasta za 2011r. i wypracowała wniosek o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta.
W okresie wiosennym dokonano kontroli obiektów komunalnych w Ruchocinku oraz kontroli przydziału mieszkań komunalnych i socjalnych.
Spośród 20 świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie gminy, wybrano do kontroli w ciągu roku świetlice wiejskie w Ruchocinku, Skorzęcinie, Kamionce, Kołaczkowie, Jaworowie i Maleninie. Kontrolowano te obiekty głównie pod kątem stanu technicznego, wyposażenia, utrzymania i wykorzystania.
Dwukrotnie kontrolowano sposób rozpatrzenia skarg, wpływających do Urzędu Gminy i Miasta.
Przeprowadzane przez Komisję kontrole dotyczyły również zamówień publicznych oraz realizacji inwestycji. Na sierpniowym posiedzeniu, Komisja dokonała kontroli dokumentacji przetargu na zamontowanie szlabanów w OW w Skorzęcinie od strony Wylatkowa i dokumentację przetargu na dostawę kostki brukowej. Sprawdziła też w terenie zaawansowanie prac przy termomodernizacji budynku byłej Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz prace na boiskach sportowych w Mielżynie i Ruchocinku.
Następne kontrole dotyczyły wykonywania przez Burmistrza obowiązku nadzoru nad rozliczaniem dotacji udzielonych z budżetu gminy oraz funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej, głównie w zakresie finansów.
W minionym roku kontrolowano również realizację budżetu za I półrocze, wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz ściągalność podatków i opłat lokalnych.

W okresie 2012r. Komisja zgłosiła na posiedzeniach ogółem 8 wniosków, których realizacja była okresowo sprawdzana.
Ponadto w wyniku czynności kontrolnych, sprecyzowano szereg wniosków, uwag i sugestii, które przekazywano p.Burmistrzowi. Dotyczyły one między innymi: zabezpieczenia budynków komunalnych w Ruchocinku przed dewastacją, nieprawidłowości w ułożeniu wykładziny na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3, zużycie się części urządzeń na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kamionce, dobudowania wiatrołapu przy drzwiach wejściowych do Przedszkola w Kołaczkowie.

W dniu 17 kwietnia 2012r. członkowie Komisji uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową, na temat przepisów dotyczących kontroli wykonania budżetu.
Szczegółowe zapisy przeprowadzonych przez Komisję kontroli zawarte są w protokołach z posiedzeń.

Dziękuję.   
 
        Przewodniczący Komisji
              Henryk  Mucha
 


drukuj pobierz pdf    

wstecz