Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej: SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Miejskiej w Witkowie za 2012r.

      SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Miejskiej w Witkowie za 2012r
.

Komisja odbyła w 2012r. 15 posiedzeń, w tym 3 posiedzenia wspólne z innymi Komisjami Rady.
Głównymi tematami posiedzeń było:
- okresowe informacje o organizowanych przez gminę przetargach;
- okresowe sprawdzanie realizacji inwestycji i remontów;
-  ocena sytuacji finansowej szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w trakcie roku budżetowego;
- informacja o sytuacji finansowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej;
- informacja o kosztach zimowego utrzymania dróg;
- ocena ściągalności podatków za 2011r. i w trakcie 2012 roku;
- zapoznanie się z umorzeniami podatków dokonanymi w 2011r.i w trakcie 2012 roku;
- zapoznanie się z planowanymi i wykonanymi pracami remontowymi w obiektach oświatowych;
- ocena dokonanych przez gminę sprzedaży mienia komunalnego;
-  ocena realizacji budżetu gminy i miasta  w trakcie roku budżetowego;
- wypracowanie propozycji stawek podatkowych na 2013r.;
- realizacja remontów budynków komunalnych, administrowanych przez ZGK;
- wypracowanie opinii nt. projektu budżetu gminy i miasta na 2013r.;
- finansowe podsumowanie sezonu letniego;
- realizacja przez Sołectwa funduszu sołeckiego;
- zapoznanie się z sytuacją mieszkaniową na terenie gminy, z realizacją Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i z informacją o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy.
W dniu 21 lutego, na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty i Komisją Rolnictwa, szeroko omówiono zagadnienia związane z funkcjonowaniem Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.
Na marcowym posiedzeniu wspólnie z Kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich, Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg i Radnymi Rady Powiatu Gniezno omówiono sprawy związane ze stanem dróg wojewódzkich i powiatowych przebiegających przez teren gminy Witkowo i planowane zadania inwestycyjne w tym zakresie.
Ponadto na każdym posiedzeniu Komisji omawiane były bieżące problemy z życia gminnej społeczności oraz wypracowywane opinie na tematy będące przedmiotem kolejnych sesji Rady Miejskiej.
Zgłaszane na posiedzeniach wnioski dotyczyły m.in. oznakowania ulicy Osiedlowej i ulicy Piwnej, remontu ulic i dróg gminnych, uporządkowania terenu należącego do Starostwa a usytuowanego przy ul.Dworcowej w Witkowie, poszerzenia przepustu w Ćwierdzinie.
O możliwości i terminie realizacji wniosków, Komisja była okresowo informowana. Część wniosków wymagających znacznych środków finansowych, oczekuje na realizację.

      
Przewodniczący Komisji
Grzegorz  Kaźmierczak

Witkowo, luty 2013r.

drukuj pobierz pdf    

wstecz