Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XIV/121/04 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Uchwała utraciła moc. Patrz: Uchwała  Nr XXX/232/2017 z 14 sierpnia 2017 roku

Uchwała Nr XIV/121/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 czerwca 2004 roku
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Na podstawie art. 14 a ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z póź. zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się w gminie Witkowo plan sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych:

1)Przedszkole Miejskie w Witkowie obejmuje:
miasto Witkowo oraz miejscowości: Ćwierdzin, Chłądowo, Dębina, Folwark, Gaj, Gorzykowo, Kamionka, Kołaczkowo, Malenin, Małachowo Kępe, Małachowo Szemborowice, Małachowo Wierzbiczany, Małachowo Złych Miejsc, Mąkownica, Odrowąż, Ostrowite Prymasowskie, Piaski, Skorzęcin, Sokołowo, Strzyżewo Witkowskie, Wiekowo, Wierzchowiska, Witkówko.

2) Oddział przedszkolny (roczne przygotowanie przedszkolne) w Przedszkolu Miejskim w Witkowie obejmuje:
ulice Armii Poznań, Akacjowa, Brzozowa, Cmentarna, Czerniejewska bez nr 16 i 16a, Dębińska, Dworcowa, Gimnazjalna, Gnieźnieńska, Harcerska, Jasna, Jodłowa, Jesionowa, Kwiatowa, Komisji Edukacji Narodowej, Krótka, Leśna, Łąkowa, Młyńska, Modrzewiowa, Mickiewicza, Nowa, Ogrodowa, Osiedlowa, Oświatowa, Piwna, Poznańska, Powidzka, Powstańców Wlkp., Parkowa, Park Kościuszki, Polna, Północna, Podgórna, Rzemieślnicza, Skorzęcka, Sportowa, Szkolna, Strzałkowska, Spokojna, Skośna, Słoneczna, Sosnowa, Tylna, Topolowa, Wiejska, Wierzbowa, Wrzesińska, Witosa, Wodociągowa, Wschodnia, Zielona, Zuchów, Zakole, Zachodnia oraz miejscowości: Ćwierdzin, Chłądowo, Dębina, Kołaczkowo, Małachowo Kępe, Małachowo Szemborowice, Małachowo Wierzbiczany, Małachowo Złych Miejsc, Mąkownica, Strzyżewo Witkowskie, Wierzchowiska, Witkówko.

3) Przedszkole w Mielżynie obejmuje:
miejscowości: Czajki, Jaworowo, Królewiec, Mielżyn, Ruchocin, Ruchocinek.

4) Oddział przedszkolny (roczne przygotowanie przedszkolne) w Przedszkolu w Mielżynie obejmuje:
miejscowości: Jaworowo, Mielżyn, Ruchocin, Ruchocinek.    

5) Oddział przedszkolny(roczne przygotowanie przedszkolne) przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie obejmuje:
ulice Braci Łukowskich, Czerniejewska 16 i 16a, Kosynierów Miłosławskich, Lotnicza, Piastowska, Piękna, Płk. Hynka, Pogodna, Radosna, Słowackiego, Słowiańska, Stary Rynek, Warszawska, Wojska Polskiego 1,2,2a,2b,3,Żwirki i Wigury oraz miejscowości: Folwark, Gaj, Kamionka, Ostrowite Prymasowskie, Piaski, Skorzęcin, Sokołowo, Wiekowo.

6) Oddział przedszkolny (roczne przygotowanie przedszkolne) przy Szkole Podstawowej w Gorzykowie obejmuje:
miejscowości: Czajki, Gorzykowo, Królewiec, Malenin, Odrowąż.

§ 2.
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta oraz w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie:

do Uchwały Nr XIV/121/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Podjęcie uchwały uzasadnione jest w związku ze zmianą wynikającą z ustawy o systemie oświaty. Termin podjęcia w/w uchwały reguluje również Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie zasad techniki prawodawczej ( Dz. U. Nr 100 poz. 908).
Uchwała nie podlega ogłoszeniu gdyż brak jest analogicznego do art. 17 ust. 4 ustawy o systemie oświaty zapisu o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz