Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XIV/120/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/104/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 19 marca 2004r. w sprawie ustalenia opłaty za wstęp na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie i plażę

Uchwała Nr XIV/120/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 czerwca 2004r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/104/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 19 marca 2004r. w sprawie ustalenia opłaty za wstęp na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie i plażę.

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarcze komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 679 z późn. zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
W uchwale Nr XII/104/04 Rady Miejskiej z dnia 19 marca 2004r. w sprawie ustalenia opłaty za wstęp na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie i plażę wprowadza się następującą zmianę:
w §1 dodaje się ust.3 w brzmieniu:
"3. Opłaty wymienione w ust.1 pkt 2-8 ulegają obniżeniu o 50%, jeśli pojazd należy do inwalidy, który okaże się dokumentem stwierdzającym inwalidztwo."

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4.
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


UZASADNIENIE:

do uchwały Nr XIV/120/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/104/04 Rady Miejskiej z dnia 19 marca 2004r. w sprawie ustalenia opłaty za wstęp na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie i plażę

Zainteresowani obniżeniem opłaty za wstęp do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie inwalidzi, są grupą osób niepełnosprawnych. Ponoszą oni zwiększone koszty utrzymania, które związane są ze szczególną ich sytuacją ze względu na stopień niepełnosprawności. Zatem obniżenie opłaty dla tej grupy społecznej za wstęp na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie jest uzasadnione.

drukuj pobierz pdf    

wstecz