Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Urząd Gminy i Miasta » Organizacja Urzędu
A A A

Urząd Gminy i Miasta: Organizacja Urzędu

                         Parter

 Biuro informacji
 
tel. 31
 tel. 11

- biuro promocji i wydawnictw
- dodatki  mieszkaniowe
- gospodarka mieszkaniowa

 pokój nr 1
 

 pokój nr 3
 
tel. 28

 pokój nr 6, 7
 
tel. 25, 26
 

 

 

 

 

pokój nr 8
 
tel. 32


Sala posiedzeń

Ośrodek Doradztwa  Rolniczego
- doradztwo rolnicze

Wymiar podatkowy
- dokonywanie wymiaru podatku rolnego, od nieruchomości z terenu gminy
- załatwianie podań i odwołań w sprawie wymiaru
- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym
- dokonywanie wymiaru podatku rolnego od nieruchomości z terenu miasta
- wymierzanie podatku od nieruchomości i lokali z terenu miasta
- windykacja podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami


- kadry   
- ochrona przeciw-pożarowa ,OSP   
- działalność gospodarcza    
- sprawy wojskowo-prawne   
- sport masowy, kultura 
- zezwolenia na alkohol

 pokój nr 9 
 
tel. 33, 35


 pokój nr 10 
 
tel. 34

 pokój nr 12

 pokój nr 13
 Urząd Stanu Cywilnego
- rejestracja i wydawanie dokumentów dotyczących: urodzeń, małżeństw, zgonów    
- wydawanie dowodów osobistych   
- wydawanie zaświadczeń do ślubów konkordatowych   
- załatwianie spraw dot. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
- prowadzenie ewidencji ludności    
- wydawanie poświadczeń zameldowania
- sporządzanie rejestrów i list wyborczych

Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie


Sala Ślubów

Kasa Banku Spółdzielczego
                              I piętro
 pokój nr 14
 
tel. 21
 
pokój nr 15
 
tel. 13
Sekretarz Gminy i Miasta


- obrót nieruchomościami
- sprzedaż  i oddawanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie
- naliczanie należności za wieczyste użytkowanie
- administrowanie gruntami Agencji Nieruchomości Rolnych
- sprawy pierwokupu nieruchomości
- ochrona środowiska
- ochrona gleby, zieleni, wód i urządzeń wodnych
- pozwolenia wodno-prawne
- gospodarka wodno-ściekowa
- melioracja wodna
- łąkarstwo
- zaopatrzenie rolnictwa i wsi w wodę
- sprawy zalesienia i zakrzewień , ochrona lasów
- nadzór nad administrowaniem łowiectwa
- sprawy rekultywacji

 pokój nr 16
 
tel. 14 pokój nr 17
 
tel. 15  


 pokój nr 18
 
tel. 17
  

Sprawy finansowe (płace, sprawy Ośrodka Wypoczynkowego Skorzęcin)
- sporządzanie list płac
- prowadzenie spraw ZUS
- prowadzenie spraw z zakresu podatku dochodowego
- umowy dzierżawy
- wystawianie faktur VAT

Sprawy finansowe
- ewidencja dochodów budżetowych
- ewidencja księgowa wydatków i kont budżetowych
- ewidencja księgowa jednostek budżetowych i inwestycji
- prowadzenie ksiąg rachunkowych-syntetyka

Skarbnik Gminy i Miasta

 pokój nr 20
 
tel. 18
Stanowisko do spraw Oświaty
- prowadzenie spraw z zakresu oświaty
- prowadzenie archiwum zakładowego
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)
Obrona Cywilna i zarządzanie kryzysowe
 pokój nr 21
 
tel. 38


 pokój nr 23
 
tel. 16

Burmistrz Gminy i Miasta       
Zastępca  Burmistrza Gminy i Miasta
Sekretariat

Infrastruktura  techniczna - kierownik

 pokój nr 24
 
tel. 24


 

 


pokój nr 25
 
tel. 10

Infrastruktura  techniczna (inwestycje, planowanie przestrzenne, gospodarka komunalna)
- ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowanie terenu
- plany zagospodarowania terenu
- wypisy i wyrysy  z planu zagospodarowania terenu
- nazewnictwo ulic i numeracja nieruchomości 
- inwestycje
- zamówienia publiczne
- ewidencja dróg gminnych
- gospodarka komunalna
- oświetlenie uliczne i drogowe

Administrator sieci komputerowej

 pokój nr 26
 
tel. 23

Biuro Rady Miejskiej
- techniczna obsługa Rady Miejskiej w Witkowie i Komisji Rady 
- udzielanie pomocy organom samorządowym (Sołtysom, Przewodniczącym Zarządów Osiedli)  w realizacji ich zadań

Sprawy związane z rolnictwem

Ksero

 pokój nr 27
 
tel. 12
 
Sala Narad
Godziny urzędowania

poniedziałek 
wtorek - piątek

8.00 - 16.00
7.30 - 15.30

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie Nr 12 2017 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego UGiM w Witkowie.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2017-09-15 12:00:09) 0
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy i Miasta (2017).
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2017-09-15 12:00:09) 0
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY I MIASTA W WITKOWIE (2017).
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2017-09-15 12:00:09) 0
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz