Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Nabór pracowników - jednostki podległe: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista do prowadzenia Szkolnego Ośrodka Kariery w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie

Dyrektor Gimnazjum

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalisty do prowadzenia Szkolnego Ośrodka Kariery

w Gimnazjum im. Adma Borysa w Witkowie


1. Wymagania:
• Wykształcenie wyższe. Preferowane wykształcenie o kierunkach: zarządzanie organizacjami, doradztwo zawodowe, przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym lub inne wyższe pedagogiczne itp.
• Bardzo dobra orientacja w zakresie doradztwa zawodowego wśród młodzieży szkolnej itp.
• Bardzo dobra znajomość MS Office, Internetu i umiejętność obsługi urządzeń biurowych
• Wysoka kultura osobista, skrupulatność, rzetelność oraz sumienność
• Doświadczenie w pracy (min. 2 lata pracy na stanowiskach związanych z doradztwem zawodowym)
• Zaangażowanie w realizację projektu

2. Wymagania dodatkowe:
• Znajomość przepisów i zagadnień związanych z realizacją i rozliczaniem projektów EFS
• Doświadczenie w realizacjach projektów unijnych
• Kurs kierowników wycieczek
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• Prowadzenie zajęć z młodzieżą gimnazjalną z zakresu doradztwa zawodowego zgodnie z przepisami prawa oświatowego
• Organizacja wycieczek prozawodowych.
• Prowadzenie Szkolnego Ośrodka Kariery
• Wspomaganie uczniów w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej - zawodowej
• Organizacja spotkań z przedsiębiorcami.
• Inne prace związane z realizacją projektu.

4. Wymagane dokumenty niezbędne:
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• kopie świadectw pracy dokumentujące wymagany staż pracy,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,

5. Wymagane dokumenty dodatkowe:
• życiorys (CV),
• list motywacyjny,
• kserokopie wszystkich świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
• inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Dyrektora lub pocztą na adres: Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie z dopiskiem na kopercie "Nabór na stanowisko specjalisty do prowadzenia Szkolnego Ośrodka Kariery " w terminie do dnia 20 września 2012r.

Wszelkich informacji udziela Dyrektor Szkoły. Aplikacje, które wpłyną do Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.witkowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie, ul. Poznańska 47

Dyrektor
(-) Marian Łukowski

Witkowo, 12.09.2012 r.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Kwestionariusz osobowy
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2012-09-12 12:06:01) 0
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz