Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XIII/111/04 w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przejęcie nieruchomości zabudowanej w Jaworowie

Uchwała Nr XIII/111/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 kwietnia 2004r.

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przejęcie nieruchomości zabudowanej w Jaworowie. 

Na podstawie § 4 pkt 1a  Uchwały Nr XXXII/329/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 kwietnia 2002r w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, /Dz.Urz.woj.Wlkp Nr 94, poz. 2324 z 3 lipca 2002r. i Nr 166, poz. 5010 z 17 grudnia 2002r./ w związku z art. 24  ust. 5 pkt 1 ustawy  o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa /tekst jednol. z 2001r. Dz.U.Nr 57, poz. 603 z późn.zm./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na bezpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości stanowiącej działkę zabudowaną hydrofornią wraz z infrastrukturą, oznaczoną nr geodezyjnym 27/1, położonej w Jaworowie, zapisanej w KW 28197.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIII/111/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przejęcie nieruchomości zabudowanej położonej w Jaworowie.

W związku z realizacją przedsięwzięć infrastrukturalnych w popegerowskich miejscowościach,  celowe jest przejęcie  od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości zabudowanej hydrofornią, położonej w Jaworowie.  

drukuj pobierz pdf    

wstecz