Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XII/106/04 w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rozwoju Turystyki i Rekreacji w ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta Witkowo

Uchwała Nr XII/106/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 19 marca 2004r.

w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rozwoju Turystyki i Rekreacji w ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta Witkowo

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,  Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Dz.U. Nr 80, poz.717/, Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
1. Postanawia się przystąpić do opracowania Programu RozwojuTurystyki i Rekreacji.

2. Program, o którym mowa w ust.1 wchodzić będzie w skład Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta Witkowo.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław  Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz