Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XII/105/04 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

Uchwała Nr XII/105/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 19 marca 2004r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

Na podstawie art. 4 ust.§ 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej /Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 679 ze zm./, w związku z §11 Uchwały Nr XI/98/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia zasad zarządu oraz korzystania  z  Ośrodka   Wypoczynkowego w Skorzęcinie /Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 26
z 4 marca 2004r., poz. 727/ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
1. Uchwała określa wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie:

 1) z campingu
 2) z domu wczasowego w administracji OKSiR
 3) z domków campingowych w administracji OKSiR
 4) z tzw. biwaków.

2. Stawki opłat określane są w systemie dobowym.

3. Doba rozpoczyna się i kończy o godz. 14:00.

4. Za dobę przyjmuje się każde rozpoczęte 24 godziny.

5. "Biwak" oznacza krótkotrwały /do 3 dób/ pobyt zorganizowanych grup młodzieży szkolnej z ograniczeniem korzystania z Ośrodka do noclegu.

§ 2
1. Stawki opłat o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 / camping/ wynoszą:

 1) pobyt osoby pełnoletniej z zastrzeżeniem pkt b -  6,- zł
 2) młodzieży szkolnej i studiującej -  4,- zł
 3) ustawienie namiotu 1 - 3 osobowego -  6,- zł
 4) ustawienie namiotu 4 - 6 osobowego lub przyczepy campingowej /do 3,5 m/ -  8,- zł
 5) ustawienie namiotu 10 - osobowego, przyczepy z dostawką lub auto-camping /pow.3,5 m/ -  12,- zł
 6) ustawienie samochodu na campingu -  5,- zł
 7) ustawienie motocykla -  2,- zł

2. Stawka określona w ust. 1 pkt 1 zawiera opłaty za korzystanie z plaży i kąpieliska oraz za energię elektryczną.

3. Stawki opłat określone w § 2 ust.1 podlegają odpowiednio sumowaniu.

4. Za młodzież szkolną i studiującą uważa się: dzieci od 7 roku życia - uczące się oraz młodzież studiującą do 25 roku życia.

§ 3
Stawki opłat o których mowa w § 1 ust.1 pkt 2 /Domu Wczasowego/ wynoszą:

1. korzystanie w okresie od 1 lipca  do  31 sierpnia:

 1) pokoju 4-osobowego z łazienką i aneksem kuchennym -  120,- zł
 2) pokoju 3-osobowe z aneksem kuchennym i łazienką -  80,- zł

2. korzystanie poza okresem lipca i sierpnia 

 1) pokoju 4-osobowego z łazienką i aneksem kuchennym -  100,- zł
 2) pokoju 3-osobowego z aneksem kuchennym i łazienką -  60,- zł

§ 4
Stawki opłat o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 /domków campingowych/ wynoszą:

1. korzystanie w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia

 1) domku 3-osobowego z kuchnią i łazienką -  90,- zł
 2) domku 3-osobowego z kuchnią i WC bez łazienki -  60,- zł
 3) domku 2-pokojowego, 3-osobowego z kuchnią i łazienką -  100,- zł
 4) domku 2- pokojowego, 2-osobowego z kuchnią i łazienką -  70,- zł
 5) domku drewnianego, 2-pokojowego, 3-osobowego z kuchnią i łazienką -  100,-zł
 6) domku "Brda" -  160,- zł

2. korzystanie poza okresem lipca i sierpnia:
                                                 
 1) domku 3-osobowego z kuchnią i łazienką -  80,- zł
 2) domku 3-osobowego z kuchnią i WC bez łazienki -  50,- zł
 3) domku 2-pokojowego, 3-osobowego z kuchnią i łazienką -  80,- zł
 4) domku 2-pokojowego, 2-osobowego z kuchnią i łazienką -  50,- zł
 5) domku drewnianego, 2-pokojowego, 3-osobowego z kuchnią i łazienką -  80 - zł
 6) domku Brda" -  130,- zł

§ 5
Stawka opłaty o której mowa w §1 ust.1 pkt 4 /tzw. biwak/ wynosi:  10,- zł
                                   
§ 6
Poboru opłat dokonują osoby wskazane /upoważnione/ przez Ośrodek Kultury Sportu Rekreacji.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.                                           

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki 

Uzasadnienie

Do uchwały nr XII /105/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 19 marca 2004r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego Skorzęcinie.

Uchwała Rady Miejskiej powołana w podstawie prawnej uchwały wprowadziła zasady zarządu Ośrodkiem Wypoczynkowym w Skorzęcinie § 11 tej uchwały stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

W tej sytuacji ustanowienie opłat określonych w uchwale jest uzasadnione.

drukuj pobierz pdf    

wstecz