Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Zbiór prawa miejscowego... » IX. W zakresie innych spraw
A A A

Zbiór prawa miejscowego...: IX. W zakresie innych spraw

 

1. Uchwała Nr XXVIII/288/01 z dnia 16 listopada 2001r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr 161 poz. 4398 z 20.12.2001r.]

2. Uchwała Nr XXVIII/291/01 z dnia 16 listopada 2001r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy i Miasta Witkowo (oraz zmiana: uchwała XXXV/279/2018 z 22 lutego 2018r.)
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr 160 poz. 4344 z 18.12.2001r.]

(Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 1926 z 5.03.2018r.)

3. Uchwała X/80/2011 z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta w Witkowie (oraz zmiana: Uchwała Nr XXIV/180/2017 z 24 lutegp 2017 roku)
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr 287 poz. 4643 z 27.10.2011r.]
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 1692 z 01.03.2017r.]

 

4. Uchwała Nr XVIII/167/2012 z dnia 21 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacji publicznej na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 4272 z 11.10.2012r.] 

5. Uchwała XXXVII/363/2014 w sprawie ustanowienia lokalnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 240 z 13.01.2015r.]

6. Uchwała Nr XXI/160/2016 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowego zasobem Gminy i Miasta Witkowo na lata 2017-2021.
[Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 7593 z 05.12.2016r.]

7. Uchwała Nr XXXIII/256/2017 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

(Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 8484 z 14.12.2017r.)


8. Uchwała Nr XXXIX/265/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie podziału Sołectwa Małachowo Złych Miejsc i utworzenia Sołectwa Małachowo Szemborowice.

(Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 462 z 9.01.2018r.)

 

9. Uchwała XXXVI/291/2018 z 28 marca 2018r. w sprawie podziału gminy i miasta Witkowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów...(oraz zmiana: uchwała XXXVIII/314/2018 z 29.05.2018r.)

(Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 3246 z 9.04.2018r.)

Dz.Urz.Woj. Wlkp. poz. 4689 z 8.06.2018r.

 

10. Uchwała XXXVII/306/2018 z 20 kwietnia 2018r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy i miasta Witkowo...

(Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 3769 z 30.04.2018r.)

 

11. Uchwała XXXIX/318/2018 z 28.06.2018r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2018 r. na terenie GiM Witkowo.

(Dz.Urz. Woj.Wlkp. poz. 5744 z 9.07.2018r.)

 

12. Uchwała XXXIX/319/2018 z 28.06.2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy i miasta Witkowo.

(Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 5747 z 9.07.2018r.)

 

13. Uchwała XXXIX/320/2018 z 28.06.2018r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy i miasta Witkowo.

(Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 5748 z 9.07.2018r.)

 

14. Uchwała XLII/335/2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018-2021."

(Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 7676 z 8.10.2018r.)

drukuj pobierz pdf    

wstecz