Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Zbiór prawa miejscowego... » IX. W zakresie innych spraw
A A A

Zbiór prawa miejscowego...: IX. W zakresie innych spraw

1. Uchwała Nr XXVII/275/01 z dnia 21 września 2001r. w spr. określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr 127 poz. 2477 z 15.10.2001r.]

2. Uchwała Nr XXVIII/288/01 z dnia 16 listopada 2001r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr 161 poz. 4398 z 20.12.2001r.]

3. Uchwała Nr XXVIII/291/01 z dnia 16 listopada 2001r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy i Miasta Witkowo (oraz zmiana: uchwała XXXV/279/2018 z 22 lutego 2018r.)
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr 160 poz. 4344 z 18.12.2001r.]

(Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 1926 z 5.03.2018r.)

4. Uchwała X/80/2011 z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta w Witkowie (oraz zmiana: Uchwała Nr XXIV/180/2017 z 24 lutegp 2017 roku)
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr 287 poz. 4643 z 27.10.2011r.]
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 1692 z 01.03.2017r.]

 

5. Uchwała Nr XVI/146/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. dot. programu zabytków.

[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 3395 z 26.07.2012r.]

6. Uchwała Nr XVIII/167/2012 z dnia 21 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacji publicznej na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 4272 z 11.10.2012r.]

7. Uchwała Nr XX/172/2012 z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Witkowo na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów (oraz zmiana: Uchwała Nr XXXII/313/2014 z dnia 28 marca 2014r., Uchwała Nr IV/30/2015 z dnia 27 lutego 2015r., Uchwała XII/100/2016 z dnia 26 stycznia 2016r.).
[Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5069 z 12.11.2012r.]
[Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 2902 z 05.05.2014r.]
[Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1572 z 17.03.2015r.]
[Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 902 z 27.01.2016r.]

8. Uchwała Nr XXII/210/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Witkowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych  (oraz zmiana: Uchwała Nr XXXII/314/2014 z dnia 28 marca 2014r., Uchwała Nr IV/31/2015 z dnia 27 lutego 2015r., Uchwała XII/101/2016 z dnia 26 stycznia 2016r.).
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 932 z 28.01.2013r.]
[Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3083 z 13.05.2014r.]
[Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1571 z 17.03.2015r.]
[Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 907 z 27.01.2016r.]

 

9. Uchwała XXXVII/363/2014 w sprawie ustanowienia lokalnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 240 z 13.01.2015r.]

10. Uchwała Nr XXI/160/2016 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowego zasobem Gminy i Miasta Witkowo na lata 2017-2021.
[Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 7593 z 05.12.2016r.]

11. Uchwała Nr XXXIII/256/2017 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

(Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 8484 z 14.12.2017r.)


12. Uchwała Nr XXXIX/265/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie podziału Sołectwa Małachowo Złych Miejsc i utworzenia Sołectwa Małachowo Szemborowice.

(Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 462 z 9.01.2018r.)

drukuj pobierz pdf    

wstecz