Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Zbiór prawa miejscowego... » VI. W zakresie oświaty
A A A

Zbiór prawa miejscowego...: VI. W zakresie oświaty

1. Uchwała Nr VI/56/99 z dnia 12 marca 1999r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów.

2. Uchwała Nr XX/186/05 z dnia 29 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (oraz zmiany: Uchwała Nr XXXI/287/06, Uchwała Nr XXVI/228/09 i Uchwała Nr XXXVII/330/10).
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr 56 poz. 1757 z 27.04.2005r.]
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr 186 poz. 4360 z 4.12.2006r.]
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr 202 poz. 3446 z 19.10.2009r.]
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr 273 poz. 5419 z 31.12.2010r.]

3. Uchwała Nr XXII/219/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy…
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.   poz. 1040 z 30.01.2013r.]

4. Uchwała Nr XXVIII/268/2013 z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.

[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 5849 z 29.10.2013r.]

5. UCHWAŁA NR XXXV/345/2014 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie określenia zasad ustalania wymiaru etatu i godzin ponadwymiarowych nauczycieli nauczających przedmiotów w różnym
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 4495 z 28.10.2014r.]

6. Uchwała Nr VI/43/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów naukowych dla uczniów gimnazjów w Gminie Witkowo. 

[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 3250 z 12.05.2015r.]

7. Uchwała Nr XIV/116/2016 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 2363 z 30.03.2016r.]

8. Uchwała Nr XVII/139/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach….
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 4028 z 27.06.2016r.]

9. Uchwała XXV/192/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Witkowo i ich wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
[Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 2803 z 04.04.2017r.]

10. UCHWAŁA NR XXV/193/2017 z dnia 31 marca 2017 r.w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, dla których Gmina Witkowo jest organem prowadzącym, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 2804 z 04.04.2017r.]

11. UCHWAŁA NR XXV/194/2017 z dnia 31 marca 2017 r.w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 2841 z 05.04.2017r.]

12. Uchwała Nr XXIX/222/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Witkowo.
[Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5481 z 16.08.2017r.]

drukuj pobierz pdf    

wstecz