Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Zbiór prawa miejscowego... » VI. W zakresie oświaty
A A A

Zbiór prawa miejscowego...: VI. W zakresie oświaty

1. Uchwała Nr VI/56/99 z dnia 12 marca 1999r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów.

2. Uchwała Nr XX/186/05 z dnia 29 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (oraz zmiany: Uchwała Nr XXXI/287/06, Uchwała Nr XXVI/228/09 i Uchwała Nr XXXVII/330/10).
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr 56 poz. 1757 z 27.04.2005r.]
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr 186 poz. 4360 z 4.12.2006r.]
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr 202 poz. 3446 z 19.10.2009r.]
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr 273 poz. 5419 z 31.12.2010r.]

3. Uchwała Nr XXII/219/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy…(oraz zmiany: Uchwała Nr XII/88/2019)
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.   poz. 1040 z 30.01.2013r.]

[Dz. Urz. Woj. Wlkp.   poz. 8171 z 1.10.2019r.]

4. Uchwała Nr XXVIII/268/2013 z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.

[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 5849 z 29.10.2013r.]

5. UCHWAŁA NR XXXV/345/2014 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie określenia zasad ustalania wymiaru etatu i godzin ponadwymiarowych nauczycieli nauczających przedmiotów w różnym
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 4495 z 28.10.2014r.]

6. Uchwała Nr XIV/116/2016 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 2363 z 30.03.2016r.]

7. Uchwała XXV/192/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Witkowo i ich wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

[Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 2803 z 04.04.2017r.]

8. UCHWAŁA NR XXV/193/2017 z dnia 31 marca 2017 r.w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, dla których Gmina Witkowo jest organem prowadzącym, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 2804 z 04.04.2017r., Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 11246 z 6.12.2023r.)

 

9. Uchwała Nr XXIX/222/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Witkowo.
[Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5481 z 16.08.2017r.]

 

10. Uchwała XLII/331/2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów naukowych dla uczniów szkól podstawowych i III klas gimnazjów w gminie Witkowo.

(Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 7674 z 8.10.2018r.)

 

11. Uchwała V/53/2019 z dnia 28 marca 2019r. w ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Witkowo oraz określenia granic obwodów publicznych

szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku w Gminie i Mieście Witkowo.

(Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 3583 z 8.04.2019r.)

 

12. Uchwała V/54/2019 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzi zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych

zatrudnionych w szkołach oraz nauczycieli przedszkoli innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze dla których organem prowadzącym jest

Gmina Witkowo.

(Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 3584 z 8.04.2019r.)

(Dz.Urz.Woj. Wlkp. poz. 5257 z 28.05.2019r.)

 

13. Uchwała XXXVI/296/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/214/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Witkowo przez inne niż Gmina Witkowo osoby prawne i osoby fizyczne (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 1851).

(Dz.Urz. Woj.Wlkp. poz. 3094 z 21.04.2022 r.)

14. Uchwała Nr XLIV/324/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach oraz nauczycieli przedszkoli innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze dla których organem prowadzacym jest Gmina Witkowo.

(Dz.Urz. Woj.Wlkp. poz. 7057 z 7.10.2022 r.)

15. Uchwała XLVI/347/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych na terenie w Gminie Witkowo.

(Dz.Urz. Woj.Wlkp. poz. 9122 z 6.12.2022 r.)

16. Uchwała LXII/438/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce

lub przez dziennych opiekunów, w tym określenie kategorii dzieci na ktore przyznawana jest dotacja na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

(Dz.Urz. Woj. Wlkp. poz. 12029 z 14.12.2023r.)

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz