Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zbiór prawa miejscowego...: III. W zakresie rolnictwa, ochrony środowiska, porządku i czystości

1. Uchwała Nr IV/32/03 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie uznania terenu za użytek ekologiczny (oraz zmiana: Uchwała Nr VIII/62/2015 z dnia 24 września 2015r.).
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr 43 poz. 802 z 19.03.2003r.]
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 5865 z 12.10.2015r.]

2. Uchwała Nr X/91/03 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z targowiska zwierząt przy ul.Kosynierów Miłosławskich (oraz zmiana: Uchwała Nr XXVI/227/09).
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr 15 poz. 462 z 11.03.2004r.]
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr 202 poz. 3445 z 19.11.2009r.]

3. Uchwała Nr XXI/196/05 z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zakazu biwakowania (oraz zmiany: Uchwała Nr XXVIII/262/06 z dnia 28 kwietnia 2006r. i Uchwała Nr VI/45/2011 z 29.IV.2011r.).
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr 84 poz. 2420 z 13.06.2005r.]
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr 96 poz. 2361 z 19.06.2006r.]
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr 161 poz. 2637 z 7.06.2011r.]

4. Uchwała Nr XXVI/246/06 z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  Nr 53 poz. 1420 z 18.04.2006r.]

5. Uchwała Nr XXX/286/2013 z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 968 z 17.02.2014r.]

6. Uchwała Nr XXX/285/2013 z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych. (oraz zmiana: Uchwała XXI/164/2016 z dnia 29 listopada 2016)
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 968 z 17.02.2014r.]
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 7592 z 05.12.2016r.]

7. Uchwała NR XVII/135/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo (oraz zmiana: Uchwała XXV/198/2017 z dnia 31 marca 2017)

[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 4029 z 27.06.2016r.]
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 2843 z 05.04.2017r.]

8. Uchwała Nr XVII/136/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (oraz zmiana: Uchwała XXV/200/2017 z dnia 31 marca 2017)
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 4030 z 27.06.2016r.]
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 2844 z 05.04.2017r.]

9. Uchwała XXIV/185/2017 z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Witkowo.”
[Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 1729 z 02.03.2017r.]

drukuj pobierz pdf    

wstecz