Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Dane o stanie jednostek: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie
ul. Polna 4a i ul.Sportowa 15
Kierownik: Wojciech Mól 
Tel. (61) 477-84-91  i  (61) 477-02-47

1. Statut:

Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie (w postaci pliku *.pdf do pobrania)

2. Regulamin:

Regulamin Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie(w postaci pliku *.pdf do pobrania)

3. Organy:

Kierownik MGOPS w Witkowie

4. Podstawy prawne wynagradzania pracowników:

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorzadowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz.3980), Zarządzenia Nr 1/2009r. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie.

5. Liczba stanowisk - 20

6. Liczba zatrudnionych:

ogółem 20 osób

  2  specjalista pracy socjalnej
  starszych pracowników socjalnych
  2  pracownik socjalny
  1  podinsp. d/s  świadczeń rodzinnych
  2  podinsp. d/s  świadczeń wychowawczych
  1  podinsp. d/s  księgowości

  1  asystent rodziny
  
1  insp. d/s  funduszu alimentacyjnego

  1  główna księgowa
  5  opiekunek domowych
  1  kierownik

7. Budżet jednostki:

Budżet jednostki - 17.694.318,00 zł

8. Koszty funkcjonowania:

Koszty funkcjonowania /wg działów/ Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Witkowie

852 POMOC SPOŁECZNA  -  3.386.976,00 zł

 85202  Dom Pomocy Społecznej - 380.000,00 zł
 85213  składki na ubezpieczenie zdrowotne -  37.360,00 zł
 85214  zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe -  1.266.200,00 zł
 85216  zasiłki stałe -  212.594,00 zł
 85219  Ośrodki Pomocy Społecznej  -  1.076.896,00 zł
 85228  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -  46.000,00 zł
 85230  pomoc w zakresie dożywiania  -  340.326,00 zł
 85278  usuwanie skutków klęsk żywiołowych -  27.600,00 zł

 

855 RODZINA -  14.307.342,00 zł

 85501  świadczenia wychowawcze - 9.168.490,00 zł
 85502  świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno0rentowe z ubezpieczenia społecznego -  4.986.013,00 zł
 85503  Karta Dużej Rodziny - 139,00 zł
 85504  wspieranie rodziny -  133.900,00 zł
 
85510  działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych -  18.800,00 zł

 

9. Majątek jednostki:


1/ środki trwałe -  32.465,41 zł
2/ pozostałe środki trwałe w używaniu -  48.460,91 zł
3/ zbiory biblioteczne -  156,00 zł
4/ wart. niemat. i prawne -  11.154,59

10. Kryterium dochodowe

Kryterium dochodowe od  1.10.2015 (w postaci pliku *.pdf do pobrania)

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Kryterium dochodowe od 1.10.2015r.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2016-01-12 15:27:36) 0
REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WITKOWIE
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz