Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory Parlamentarne 2019 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Wybory samorządowe 2018 »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2019 »

Wybory do Parlamentu RP - 2019 »

Wybory Prezydenta RP 2020 »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Wybory Parlamentarne 2023 »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Dane o stanie jednostek: Szkoła Podstawowa w Gorzykowie (funkcjonowała do 31.08.2013)

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/227/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 15 lutego 2013 roku, z dniem 31 sierpnia 2013 r. szkoła zostaje zlikwidowana.

Szkoła Podstawowa w Gorzykowie
Dyrektor: Zdzisław Bosacki
Tel. 061 477-57-90

1. Statut:

Statut Szkoły Podstawowej w Gorzykowie
(w postaci pliku *.pdf do pobrania)

Aneks nr 6 do Statutu Szkoły Podstawowej w Gorzykowie
PRZYJĘTY UCHWAŁĄ RP NR 4/06/07 z dnia 12.06.2007r.

2. Regulamin:

Szkoła Podstawowa w Gorzykowie jest szkołą o strukturze organizacyjnej kl. I-VI.
Funkcjonuje także oddział przedszkolny.

3. Organy:

W Szkole Podstawowej w Gorzykowie działają organy:
· Dyrektor szkoły
· Rada Pedagogiczna
· Rada Rodziców
· Samorząd Uczniowski

4. Podstawy prawne wynagradzania pracowników:

Nauczyciele

1. Karta Nauczyciela art. 30

2. Rozporządzenie MEiN z 18.07.2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzania zasadniczego nauczycieli ... (Dz.U. Nr 161, poz. 967 z 2011r.)

3. Uchwała Nr XXII/192/09 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27.03.2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Pracownicy administracji i obsługi

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (DZ.U. Nr 50, poz.398).

2. Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w SP w Gorzykowie

5. Liczba stanowisk - 15

· pedagogicznych  -  11
· administracja i obsługa  -  4


6. Liczba zatrudnionych i liczba uczniów:

· nauczyciele – 11 (5 pełnozatrudnionych, 6 niepełnozatrudnionych)
· administracja – 1
· obsługa – 3

Liczba uczniów:  41

7. Budżet jednostki:

Budżet jednostki - 685 872,00

8. Koszty funkcjonowania:

· Szkoła podstawowa -  673 970,00
· Oddział przedszkolny -  0,00
· Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -  3 570,00

· Edukacyjna opieka wychowawcza -  0,00
· Pozostała działalność -  6 200,00
· Przeciwdziałanie alkoholizmowi -  2 132,00

9. Majątek jednostki:

Środki trwałe (netto) -  350,89
Pozostałe środki trwałe  -  74 715,23
Zbiory biblioteczne -  4 602,48
Wartości niematerialne i prawne -  3 145,75

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Aneks nr 5 do Statutu SP w Gorzykowie
Aneks nr 4 do Statutu SP w Gorzykowie
Statut Szkoły Podstawowej w Gorzykowie
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz