Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Dane o stanie jednostek: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie
ul. Czerniejewska 14
Dyrektor: 
Bernadetta Nowak
Tel. 061 477-82-51

1. Statut:

Statut Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie

(w postaci pliku *.pdf do pobrania)

2. Regulamin:

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie

(w postaci pliku *.pdf do pobrania)

3. Organy:

W SP w Witkowie działają organy:
  1. Dyrektor szkoły
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców
  4. Samorząd Uczniowski

4. Podstawy prawne wynagradzania pracowników:

Nauczyciele:

1. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego......  Uchwała Nr XXII/219/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 grudnia 2012r.

Pracownicy niepedagogiczni

 

1. Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

3. Ustawa z dn. 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 tekst jednolity)

 

5. Liczba stanowisk - 76

W szkole jest 76 stanowisk pracy:

18 – Edukacja wczesnoszkolna
4 – język polski
3 – matematyka
1 – informatyka
1 – język niemiecki
5 – język angielski
1 – plastyka/technika
4 –  w-f
1 – historia
2 – przyroda
1 – gimnastyka korekcyjna
1 – muzyka
- świetlica
4 – religia
2 – biblioteka
1 – psycholog
– pedagog
1 – dyrektor
2 – wicedyrektor
1 – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne


1 – główna księgowa
1 – sekretarz szkoły
1 - referent ds. kadr i płac
1 - intendent
1 – kucharka
2 - pomoc kuchenna
1 - starszy konserwator
1 – woźny
6 – sprzątaczka
2 - asystent nauczyciela

6. Liczba zatrudnionych i liczba uczniów:

Liczba stanowisk:
- 59 Pedagogicznych
- 17 Niepedagogicznych

Liczba zatrudnionych nauczycieli:
- 58 pełnozatrudnionych
- niepełnozatrudnionych

Liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych:
- 15 pełnozatrudnionych
- niepełnozatrudnionych

Liczba uczniów: 724 (32 oddziałów)
Dziewcząt:  359
Chłopców:  365

7. Budżet jednoski: (stan na dzień 01.01.2017r.)

Plan finansowy dochodów na 2017r. –    145.045,00

Plan finansowy wydatków na 2017r. – 5.623.351,00

 

Koszty funkcjonowania:

Koszty funkcjonowania Szkoły Podstawowej  im. LP w Witkowie za 2016 rok

Szkoła Podstawowa  -  4.968.917,40
Świetlica szkolna  -  264.416,82
Stołówka szkolna  -  321.996,97

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  -  14.624,94

Pozostała działalność (FŚS emeryci)  -  36.773,46
Świetlica środowiskowa – 36.612,04

Wyprawka szkolna – 500,00

 

Razem : 5.643.841,63

 

Majątek jednostki: (stan na dzień 31.12.2016r.)


Wartość środków trwałych netto: 1.244.587,55

Wyposażenie: 776.375,37

Zbiory biblioteczne: 51.740,73

Wartości niematerialne i prawne: 21.788,47

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Regulamin korzystania ze stołówki - tekst ujednolicony
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2016-10-11 14:04:58) 0
Statut Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie - tekst jednolity
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2016-10-06 14:16:04) 0
Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2014-10-27 16:29:52) 0
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz