Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej: Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego RM w Witkowie za 2011 rok

SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Rady Miejskiej w Witkowie za 2011 rok

Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską planem pracy, Komisja odbyła w 2011r. 13 posiedzeń.

Głównymi tematami było:
- okresowe informacje o organizowanych przez gminę przetargach;
- okresowe sprawdzanie realizacji inwestycji i remontów;
- ocena sytuacji finansowej szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w trakcie roku budżetowego;
- informacja o sytuacji finansowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej;
- informacja o kosztach zimowego utrzymania dróg oraz spotkanie z Kierownikiem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg;
- ocena ściągalności podatków za 2010r. i w trakcie roku 2011r.;
- zapoznanie się z umorzeniami podatków dokonanymi w 2010r. i w trakcie 2011 roku;
- zapoznanie się z planowanymi pracami remontowymi w obiektach oświatowych;
- ocena dokonanych przez gminę sprzedaży mienia komunalnego;
- ocena realizacji budżetu gminy i miasta w trakcie roku budżetowego;
- wypracowanie propozycji stawek podatkowych na 2012r.;
- realizacja remontów budynków komunalnych;
- wypracowanie opinii nt. projektu budżetu gminy i miasta na 2012r.;
- finansowe podsumowanie sezonu letniego;
- zapoznanie się z sytuacją mieszkaniową na terenie gmin, z realizacją Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i z informacją o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy.

Ponadto na każdym posiedzeniu Komisji omawiane były bieżące problemy z życia gminnej społeczności oraz wypracowywane opinie na tematy będące przedmiotem kolejnych sesji Rady Miejskiej. W dniu 3 marca, na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty i Komisją Rolnictwa, szeroko omówiono zagadnienia związane z funkcjonowaniem Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

Zgłaszane na posiedzeniach wnioski dotyczyły m.in. sposobu przeznaczenia części wpływów za wynajem hali sportowej, zwiększenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na remonty mieszkań komunalnych, ścięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu, naprawy nawierzchni dróg, urealnienia stawek czynszu w budynkach komunalnych, całościowych kosztów budowy hali sportowej. O możliwości i terminie realizacji wniosków, Komisja była okresowo informowana. Część wniosków wymagających znacznych środków finansowych, oczekuje na realizację.

Dziękuję!
Witkowo, luty 2012r.

Przewodniczący Komisji
/-/ Grzegorz Kaźmierczak

drukuj pobierz pdf    

wstecz