Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory Parlamentarne 2019 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Wybory samorządowe 2018 »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2019 »

Wybory do Parlamentu RP - 2019 »

Wybory Prezydenta RP 2020 »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Wybory Parlamentarne 2023 »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Dane o stanie jednostek: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. por. Mieczysława Kalinowskiego w Witkowie (funkcjonowała do 31.08.2012)

Uwaga!
Od 1 września 2012 roku szkoła została uchwałą Rady Miejskiej zlikwidowana i połączona ze Szkołą Podstawową nr 3 w Witkowie.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. por. Mieczysława Kalinowskiego w Witkowie
ul. Czerniejewska 12
Pełniący obowiązki dyrektora: Tomasz Deskowski 
Tel. 061 477-82-51

1. Statut:

Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. por. Mieczysława Kalinowskiego w Witkowie (w postaci pliku *.pdf do pobrania)

2. Regulamin:

Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. por. Mieczysława Kalinowskiego w Witkowie (w postaci pliku *.pdf do pobrania)

3. Organy:

Organami szkoły są:
  1. Dyrektor szkoły.
  2. Rada Pedagogiczna.
  3. Rada Rodziców – Komitet Rodzicielski.
  4. Samorząd Uczniowski.

4. Podstawy prawne wynagradzania pracowników:

NAUCZYCIEL

1.Pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy na stanowisku:
zgodnie z obowiązkami określonymi dla nauczycieli w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996r.Nr 67 poz. 329 ze zm.), ustawie z dnia 25 stycznia - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw, a w zakresie nieuregulowanym w wymienionych ustawach, zgodnie z Kodeksem pracy oraz statutem szkoły/placówki

2. Miejscem wykonywania pracy będzie : SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 2 WITKOWO

3. Wymiar czasu pracy na : 18,00/18,00 etatu,

4. Pracodawca zobowiązuje się do wypłaty za wykonywaną pracę wynagrodzenia na zasadach określonych w przepisach powołanej wyżej ustawy - Karta Nauczyciela, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat, oraz w przepisach regulaminu:

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. o zasadach wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U.2000r. Nr 61, poz. 708), oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XX 188/00 i Nr XX/189/00 z dnia 2000r. i uchwały budżetowej na dany rok kalendarzowy

5. Liczba stanowisk - 43

W Szkole są  43 stanowiska pracy:
9 – nauczanie zintegrowane
1 – logopeda
3 – język polski
3 – matematyka
1 – informatyka
1 – język niemiecki
2 – język angielski
2 – religia
1 – plastyka/technika
2 –  w-f
1 – historia
2 – przyroda
1 – gimnastyka korekcyjna
0,5 – muzyka
2,5 – świetlica
1 – biblioteka
1 – pedagog
1 – dyrektor
1 – wicedyrektor
1 – sekretarz szkoły
0,5 – główna księgowa
3 –  sprzątaczka
1 – woźny

6. Liczba zatrudnionych i liczba uczniów:

Liczba zatrudnionych pracowników pedagogicznych 36 osób
Liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych 6 osób
Razem: 42 osoby

Liczba uczniów:  415   (18 oddziałów)
Dziewcząt:  200
Chłopców:  215


7. Budżet jednoski:

na dzień 01.01.2011

SUBWENCJA OŚWIATOWA  -  2.228.419,58
DOTACJA UGiM  -  367.040,42

RAZEM:  2.595.460,00

(Budżet jednostki w postaci pliku *.pdf do pobrania)

8. Koszty funkcjonowania:

Szkoły podstawowe - 2.466.730,00
Świetlice szkolne - 105.370,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 10.780,00
Pozostała działalność (ZFSŚ EMERYCI) - 12.160,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -  420,00

RAZEM:  2.595.460,00

9. Majątek jednostki:

WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH: 207.270,94

WARTOŚĆ WYPOSAŻENIA: 194.221,06

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Budżet Szkoły Podstawowej nr 2 w Witkowie na dzień 01.01.2011
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2011-02-18 16:22:37) 0
Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. por. Mieczysława Kalinowskiego w Witkowie
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2008-01-20 13:31:52) 0
REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W WITKOWIE
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz