Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Dane o stanie jednostek: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie
ul. Strzałkowska 1
Dyrektor: Urszula Potaś
tel. 061 477-50-04

1. Statut:

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie (w postaci pliku *.pdf do pobrania)

2. Regulamin:

Regulamin Pracy Zespułu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie (w postaci pliku *.pdf do pobrania)

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie (w postaci pliku *.pdf do pobrania)

3. ORGANY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO I GIMNAZJUM W MIELŻYNIE:

1. Dyrektor Zespołu.
2. Rada Pedagogiczna.
3. Rada Rodziców.
4. Samorząd Uczniowski.

4. PODSTAWY PRAWNE WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO I GIMNAZJUM W MIELŻYNIE:

Nauczyciele:
1/ Art. 30 Karty Nauczyciela

2/ - Rozporządzenie MEN z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego (Dz.U. poz. 790 z 2012r.) z póź.zm., zmieniającego Rozporzadzenie MENiS z dnia 31.01.2005r.

3/ Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. Uchwała Nr XXII/219/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 grudnia 2012r. (Dz.U.Woj.Wlkp. 2013, poz. 1040).

Pracownicy niepedagogiczni:
1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych /Dz.U. Nr 50, poz. 398/.

2. Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie.

5. LICZBA STANOWISK ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO I GIMNAZJUM W MIELŻYNIE:

Nauczyciele pełnozatrudnieni - 21 osób
Nauczyciele niepełnozatrudnieni  - 5 osób
Administracja - 2 osoby
Obsługa - 9 osób 

6. LICZBA ZATRUDNIONYCH I LICZBA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO I GIMNAZJUM W MIELŻYNIE

Liczba zatrudnionych nauczycieli  -  27 osób
Pracownicy administracji  -  2 osoby
Pracownicy obsługi  -  9 osób

Liczba uczniów:
Szkoła Podstawowa  -  114
Gimnazjum  -  55

Dzieci:
Przedszkole  -  74

7. Budżet jednoski (stan na 30.09.2016r.):

Ogółem wydatki  -  2 781 343,33 zł.

 

Szkoła Podstawowa  -  1 518 209,59 zł. 
Przedszkole  -  270 910,00 zł.
Gimnazjum  -  461 304,74 zł.
Świetlica szkolna  -  90 590,00 zł.
Dokształcanie i doskonalenie n-li  -  11 140,00 zł.
Pozostała działalność  -  18 700,00 zł.   
Pomoc materialna dla uczniów  -  5 850,00 zł.
Stołówki szkolne  -  195 557,00 zł.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi  -  27 280,00 zł.
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki... - 181 802,00 zł.

8. Koszty funkcjonowania:

(w opracowaniu)

9. Majątek jednostki:

Wartość środków trwałych (netto)  -  1 415 616,28 zł.
Pozostałe środki trwałe  -  436 831,35

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2013-05-17 15:21:07) 0
WSO w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2011-09-29 15:25:08) 0
Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2007-11-23 15:21:01) 0
REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM I GIMNAZJUM W MIELŻYNIE
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO I GIMNAZJUM W MIELŻYNIE
REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO I GIMNAZJUM W MIELŻYNIE
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz